Sada zahájení

1 a) 12-21(23) bodů, nepravidelná rozloha s trefovou barvou
b) 12-14/18-19 pravidelná rozloha (nevylučuje kára delší než trefy)
1 12-22(23) bodů, 4+list, může to být 12-14/18-19 pravidelná rozloha
1, 1 12-21 bodů, 5+list
1BT 15-17 bodů, pravidelná rozloha, včetně libovolného 5332
2 22+ bodů, libovolná rozloha
2, 2, 2 6-11 bodů, 6+list
2BT 20-21 bodů, pravidelná rozloha, včetně libovolného 5332
3 v barvě blok se 7+listem, podle pádů 4322
3BT tzv. Gambling, kompletní 7+list v levné barvě a maximálně dáma vedle
4 v barvě blok se (7)8+listem, podle pádů 4322

Protože po třech pasech jsou preventivní zahájení již zbytečná, tak ještě dohodneme, že na 4. místě zahájení 2 v barvě a 3 v barvě slibují stejný typ listu jako na 1.-3. místě ale se silou odpovídající minimální primérce, typicky něco jako 11-14 bodů.
A zahájení 3BT na 3. nebo 4. místě ještě upravíme jako kompletní levný 7+list se zdvihem vedle.

Stategie zahájení

i) Jak vybíráme, jestli zahájit 1 či 1?
Zahájení 1 volíme s pravidelnou rozlohou jedině se 4-listem károvým a navíc s listem vhodným do barevného závazku, když chceme partnera povzbudit k soutěžení v kárech. Tedy kárová barva by neměla být špatná a rozhodně nezahajujeme 1 se 4333. Zahájení 1 tedy připouštíme i s pravidelnou rozlohou a károvou barvou delší trefovou. Například s listem KJxx Qx Jxxx AQx rozhodně zahájíme 1.
S rozlohou 5-5 v levných barvách volíme vždy zahájení 1. S tříbarevnými listy zahájeníme 1 jen v případě trefového singla nebo s listem s pikovým singlem a do 16 bodů (abychom předešli problémům po 1 - 1).
Zahájení 1 pochopitelně alertujeme.

ii) S rozlohou 5-list ve vyšší barvě a 6+list v nižší barvě (například drahý 5-list a levný 6-list) a bez velkého kvalitativního rozdílu v těch barvách zahajujeme delší barvou jen s hodně silným listem se 3-4 ztrátovými zdvihy (+/- 17-20 bodů). Se slabšími listy a kvalitativně +/- rovnocenými barvami zahájíme ve vyšší barvě a dále dražíme jako s rozlohou 5/5. Pokud je 5-list slabý a 6-list velmi dobrý, pak je praktičtější dražit jako s rozlohou 6-4. Tedy

 • KQxxx -- xx AQJxxx = zahájení 1
 • KQJxx -- AQ AQJxxx = zahájení 1
 • Jxxxx -- Ax AQJxxx = zahájení 1

iii) Zahájení 1BT může být praktické zahájit i s netradičními rozlohami, když se to jeví jako výhodné, respektive jiný popis list by mohl být zavádějící. Sice se od "normálu" odchylujeme jen s listy, které si o to vysloveně říkají, ale abychom se vyhnuli problémům se soupeři, tak budeme zahájení 1BT raději alertovat. Typy listů vhodné k zahájení 1BT jsou pro nás i listy

 • se špatným levným 6-listem, rozlohou 6322 a body v krátkých barvách, příkladem takového listu je AQx AJ Kx Qxxxxx. S tímhle je jednoduše chybné zahájit 1 a rebidovat 3, když jsou trefy tak slabé.
 • s 15-17 a 5332 na drahé se vyhneme rebidovým problémům a budeme takové listy zahajovat 1BT.
 • i s 5422 s levným 5-listem a body v krátkých barvách je praktičtější zahájit 1BT

iv) K zahájení 2, 2 a 2 dohodneme toto

 • Je nesmysl zahájit takto list se špatnou barvou, ale bodovým maximem. Například list Q8xxxx Ax xx Axx je pro preventivní zahájení prostě nevhodný. Obsahuje totiž dost zdvihů do obrany a ne zas tolik do útoku. U preventivních zahájení by to mělo být zcela naopak a ofenzivní síla by měla být slušná a defenzivní chabá.
 • Obvykle se také nedoporučuje zahajovat listy s bočním drahým 4-listem, ale z mých osobních zkušeností mi vychází, že výhoda prvního úderu za tu trochu rizika stojí a ztráty jsou dlouhodobě minimální. Takže bereme boční drahý 4-list jako mínus takového listu, ale neznamená pro nás automatické zavržení preventivního zahájení.
 • také u těchto zahájení nebude příliš hledět na stav her, co se týče bodových limitů. Pouze ve druhé hře budeme opatrnější se špatnou barvou. Za každého stavu her zahájíme s KQJTxx a nic vedle.

v) Podle pádů 4322 znamená, že preventivně na vyšším stupni zahájíme tehdy, pokud proti +/- bezcennému listu partnera s malým dublem v naší barvě a při obvyklém dělení barev u soupeřů padneme

 • nejvýše 4-krát za stavu her my v první a soupeři ve druhé hře
 • nejvýše 3-krát za stavu her všichni v první
 • nejvýše 2-krát, když jsme ve druhé hře

Obecně u všech jednobarevných bloků platí, že blok by měl ukazovat list s výrazně větší silou do útoku než do obrany a list vhodný převážně jen do hry ve dražené barvě. Takže například list K3  KJ9652  QJ83  není vhodný na zahájení 2 protože je příliš silný do obrany a navíc dává dobré šance na celoherní závazek i v jiné barvě než v kárech. Tento list je lepší nezahájit, respektive se dá zvážit zahájení 1, viz další text.

vi) Jaké hraniční listy zahajujeme 1 v barvě? Bodová rozmezí v přehledu zahájení je třeba brát s rezervou. Pravidelné listy hodnotíme víceméně jen na základě figurových bodů, ale je jasné, že u listů se zajímavou rozlohou je síla listu dána i jinými faktory. Doporučuji zahájit "primérně" (tedy hláškou 1 v barvě) i listy splňující následující pravidla

 • alespoň 10 figurových bodů
 • s vysokou pravděpodobností alespoň 2 zdvihy při hře v obraně
 • počet ztrátových zdvihů je 7 nebo méně
 • součet figurových bodů a délky ve 2 nejdelších barvách je alespoň 20
 • a také je vhodné přihlédnout ke kvalitě dlouhých barev - většina bodů by měla být soustředěna v dlouhých barvách a body vedle by měly být eso či král

Není také špatné přihlédnout k tomu, jak se asi vyvine další dražba a nenastanou-li problémy s rebidem. Například s listem KQT3  K9652  K83  se po zahájení 1 a celkem pravděpodobné odpovědi 1 dostaneme do nepříliš příjemné situace a budeme muset rebidovat 2 s velmi špatnou barvou a jen 5-listem. Takový list bych tedy doporučoval spíše nezahájit, přestože splňuje všechna výše uvedená pravidla. Prohodíme-li ale srdcovou a pikovou barvu, pak žádné problémy s rebidem nenastanou (po 1 - 1) máme pohodlný a velmi popisný rebid 1, čímž se ten list rázem stává k zahájení 1 velice vhodný.

S jednobarevnými listy se ale navíc zamyslíme, jestli máš list nepopíšeme lépe nějakým blokem. Například list
AQJxxxx  K3  xxx  x  ve druhé hře lépe popíšeme blokem 3 a ještě soupeřům sebereme spoustu prostoru.

Zajímavé je se také podívat, jaké nejsilnější listy jsou ještě vhodné na zahájení 1 v barvě. Doporučuji rozdílně přistupovat k listům s levnou délkou a s drahou délkou (5+listem). Zatímco drahou barvu můžeme po zahájení 2 ukázat ještě na druhém stupni a proti bezcenému listu partnera se zastavit na třetím stupni, tak v levné barvě tuto možnost nemáme a sledy 2 - 2 | 3/ jsou již forsingem do hry. Navíc je po sledech 2 - 2 | 3/ docela problém hledat fit 4-4 v drahé barvě a zahájení na prvním stupni bude tedy často lepší například i s 22 body a 5/4 levná drahá. Samozřejmě, že nic se nemá přehánět a hrozí-li reálně nevydražení dobrého celoherního závazku po zahájení 1 v levné, tak je třeba zahájit 2. Někdy se doporučuje takzvaný "Q+Q test" - jestliže vám libovolné dvě dámy v listu partnera stačí ke splnění celoherního závazku, pak je dobré zahájit 2.

vii) Slabší zahájení na 3. místě nepoužíváme!

viii) Beztrumfové zóny
Jak typicky ukazujeme listy s pravidelnou rozlohou a příslušnou silou?

 • 12-14 : 1 v barvě a pak nejčastěji 1BT
 • 15-17 : zahájení 1BT (i s libovolným 5332)
 • 18-19 : 1 v barvě a pak nejčastěji 2BT (případně 3BT po dva na jedna)
 • 20-21 : zahájení 2BT (i s libovolným 5332)
 • 22-24 : 2 a pak typicky 2BT (i s libovolným 5332)
 • 25-27 : 2 a pak typicky 3BT po slabé odpovědi 2
 • 28-30 : 2 a pak typicky 4BT po slabé odpovědi 2

Něco více o výhodách a nevýhodách zahájení 1BT s drahým 5-listem se můžete dočíst v tomto článku