Zahájení 1BT a 2BT

Po zahájení 1BT

Stayman 2

Staymana hrajeme klasicky, zaručujícího drahý 4-list a s listem, kdy chceme pasovat libovolnou odpověď nebo se silou alespoň na výzvu do hry. I schéma odpovědí je standardní s jedinou výjimkou, že skok na 3 v drahé ukazuje maximum a 5-list v licitované barvě.

Některá pokračování rozvedu

 • 1BT - 2 | 2 - 2 v drahé je výzva do hry s 5+/4 a dražíme tu delší (je to pasovatelné)
 • 1BT - 2 | 2 - 4 v drahé je 6+/4 na drahých, dražíme tu delší a je to bez zájmu o slem.
 • 1BT - 2 | 2 - 3 v drahé je síla minimálně na hru a 5+/4 na drahých. Opět dražíme tu delší a dražíme takto například i slemové pokusy s 6+/4 na drahých nebo s 5+/5+ na drahých a silou přesně na hru. Zahajitel, pokud má fit, tak s minimem řekne hru v dané barvě, s maximem dá ještě cue-bid (pro případ, že má odpovídající chuť do slemu). Bez fitu pro 5-list odpovídajícího draží zahajitel 3BT.
  Po rebidu zahajitele 3BT může ještě odpovídající dodražit 6+/4 či 5+/5+ takto
  1BT - 2 | 2 - 3 v drahé | 3BT - 4 ve stejné drahé = 6+/4 a pokus o slem (je to pasovatelné), protože se silou jen na hru by odpovídající skočil na 4 v drahé už o jedno kolo dříve
  1BT - 2 | 2 - 3 | 3BT - 4 = 5+/5+ bez zájmu o slem (s pokusem o slem bychom začali transferem do piků)
 • 1BT - 2 | cokoliv - 4BT je kvantitativní
 • 1BT - 2 | cokoliv - 3 v levné je GF s draženým 5+listem a drahým 4-listem bez fitu
 • 1BT - 2 | 2 v drahé - skok v nové barvě je splinter pro barvu zahajitele
 • Po 1BT - 2 | 2 v drahé je nejbližší hláška v druhé drahé slemový pokus s fitem (bez listu na splintera)
 • 1BT - 2 | 3 v drahé - 4 v levné je přirozené s 5+listem. Chce-li odpovídající silně fitnout barvu zahajitele, pak draží druhou drahou barvu v pořadí.

Po kontra na Staymana, které ukazuje trefy, je pas jakýkoliv list bez trefové zádrže a s trefovou zádrží běžně odpovíme jako kdyby kontra nepřišlo. Po 1BT - 2 - (kontra) - pas - (pas) rekontra obnovuje dotaz na drahý 4-list a zahajitel opět standardně odpoví.

Po zásahu na Staymana hláškou v barvě se snažíme normálně odpovědět s následujícími dohodami - kontra na zásah 2 je návrh trestu a nevylučuje to drahý 4-list, pas na zásah 2 jsou listy bez drahého 4-listu a bez chuti trestat 2 soupeřů, kontra na zásah 2 v drahé ukazuje příslušný drahý 4-list a chuť trestat.

Transfery 2 a 2

Transfery asi netřeba detailně vysvětlovat, ale pár dalších dohod uděláme

 • Jediný superakcept transferu je přijetí skokem a to ukazuje maximum a 4+listý fit
 • 1BT - 2 | 2 - 2 je 5+/5+ na drahých a výzva do hry
 • s 5+/5+ na drahých a slaboučkým listem si vybereme lepší barvu, do ní dáme transfer a pasujeme. Není to nic moc, ale skoro to nechodí, tak je to jedno
 • 1BT - 2 | 2 - 3 je 5+/5+ a alespoň malý pokus o slem (bez zájmu o slem dáme Staymana a případně skočíme na 4 po odpovědi 2)
 • 3 v levné po transferu a normálním přijetí je GF a 5+/4+. Nedražíme tak ale s každým 5+/4+. Měli bychom mít buď zájem o slem nebo obavu, že závazek 5 v levné bude lepší než 3BT.
 • Transfer a pak skok v nové barvě je Autosplinter se 6+listem v transferované barvě
 • Transfer a pak skok na hru v transferované barvě je pidipokus o slem - jestli nemá náhodou zahajitel maximální list plný es a králů :-)
 • Transfer a pak 4BT po normálním přijetí je kvantitativní
 • Transfer a pak 4BT po superakceptu je Allum
 • Po výnosovém kontra na transfer přijímáme transfer jen s fitem! Bez fitu pasujeme a partner má možnost případně rekontrem transfer obnovit.

Sled 1BT - 2 (výzva do hry nebo trefy)

Tento sled definujeme jako trefový transfer nebo výzvu do hry bez drahého 4-listu. Funguje to dohromady překvapivě dobře. Reakce zahajitele je prostá

 • 2BT = nepřijal bych výzvu do 3BT
 • 3 = přijal bych výzvu do 3BT

Odpovídající pak

 • s výzvou do hry pasuje 2BT nebo draží 3BT po 3
 • se slabým listem na trefech draží 3 nebo pasuje 3
 • draží novou barvu jako krátkost a alespoň malý pokus o slem se 6+listem trefovým
 • draží 3BT na 2BT, pokud měl malý pokus o slem na trefech, ale proti minimu už zájem ztratil
 • draží 4, pokud má zájem o slem bez krátkosti. Toto je zároveň výzva ke cue-bidování.

Po výnosovém kontra na 2 je pas cokoliv bez zádrže pikové, dobrovolná akce je podle systému, ale slibuje pikovou zádrž. Po pasu na kontra může dát odpovídající rekontra a obnovit tak dotaz na minimum/maximum, ale může také pokračovat podle systému - slabé 3, novou barvu jako krátkost, 2BT jako výzvu do 3BT, atd.).

Sled 1BT - 2BT (transfer do kár)

Zahajitel má k přijetí 2 hlášky, a to

 • 3 jako superakcept s maximem a napojením v kárech (4+list není potřeba, ale chtělo by to rozhodně topfiguru)
 • 3 jako běžné přijetí

Odpovídající pak podle podobného schématu jako výše popíše svůj list

 • pasuje 3 nebo draží 3, když má velmi slabý list se 6+listem
 • draží novou barvu v pořadí jako splintera pro kára
 • draží 4 jako pokus o slem bez krátkosti
 • draží 3BT po superakceptu, pokud se mu zdá, že zahajitel má ten výjimečný list, který bude na 3BT stačit
 • draží 3BT po normálním přijetí, pokud má jen pidipokus o slem na kárech

Puppet Stayman 1BT - 3

Tento sled použijeme jako dotaz na drahý 5-list v listu zahajitele. Tato odpověď je již forsingem do hry a použijeme ji kdykoliv, kdy nás zajímá výhradně drahý 5-list, ale nikoliv 4-list. Na rozdíl od zahájení 2BT máme po 1BT k dispozici i běžného Staymana, takže nebudeme do odpovědí nijak zahrnovat, jestli má nebo nemá zahajitel drahý 4-list a budeme odpovídat pouze barvu 5-listu nebo 3BT bez 5-listu.

Pokračování jsou přirozená s tím, že rebid odpovídajícího 4 v levné je ještě přirozené s 5+listem, zatímco druhá drahá v pořadí fituje silně drahou barvu zahajitele a je pokusem o slem.

Po výnosovém kontra opět pasujeme bez trefové zádrže a partner může obnovit dotaz rekontrem. S trefovou zádrží po kontra odpovíme podle systému.

1BT - 3 (pokus o slem na levných)

Tato odpověď slibuje alespoň 5-4 na levných (neví se, která je delší) a minimálně pokus o slem. Zahajitel reaguje buď dražbou drahé zádrže, pokud by v druhé drahé potřeboval se zádrží pomoci nebo draží 3BT, když drží obě drahé dobře, ale může samozřejmě i fitnout levnou barvu na čtvrtém stupni, pokud se mu úvahy o levném slemu zamlouvají. Dále dohodneme, že

 • 1BT - 3 | 3 v drahé - 4 v levné ukazuje list bez pomoci se zádrží v druhé drahé a ukazuje delší/lepší barvu.
 • 1BT - 3 | 3BT - 4 v levné ukazuje 6+/4+. 4BT od zahajitele jsou pak ale naturální a odmítající pokus o slem.
 • 1BT - 3 | 3BT - 4 v drahé ukazuje 5+/5+ na levných a draženou krátkost.
 • 1BT - 3 | 3 v drahé/3BT - 4BT je kvantitativní.

1BT - 3 v drahé (prosazení trumfů bez krátkosti)

Tyto sledy použijeme s listy, kdy máme chuť do slemu, 6+list v dané drahé a list se kterým nemůžeme/nechceme dát splintera. Zahajitel může dát buď cue-bid nebo varovat, že má do slemu zcela nevhodný list, což učiní hláškou 3BT! Pokračujeme cue-bidovou sekvencí a 4BT jsou vždy Allum, protože kvantitativku jsme mohli dát po transferu na druhém stupni.

Gerber 1BT - 4

Tento sled je dotazem na esa a použijeme ho jen s listy, kdy je odpovídající výši závazku schopen určit ihned po oznámení počtu es. Zahajitel odpovídá odstupňovaně 0 nebo 4 / 1 / 2 / 3. Po odpovědi následuje poslední hláška dražby a zahajitel cokoliv pasuje.

Transfery 4 a 4

Tyto transfery používáme jedině v situacích, kdy víme jaký typ závazku chceme hrát a od zahajitele nepotřebujeme žádnou součinnost, nanejvýš odpověď na Allum. Zahajitel vždy přijímá hláškou v pořadí a následuje jedině pas, 4BT jako Allum nebo nová barva jako Exlusion RKCB!

1BT - 4BT je kvantitativní

Po zásahu soupeřů

 • Po trestném kontra se všechny konvence ruší a rekontra je trestné a ostatní je přirozené s 5+listem.
 • Po konvenčním kontra rekontra ukazuje body je forsing do 2BT (tam, kde je pas forsing je kontra trestné, výše je pobídkové) a ostatní je podle systému.
 • Po přirozeném zásahu (slibuje draženou barvu) se ruší všechny konvence (i vysoké transfery) a
  • kontra je pobídkové
  • nová barva v pořadí je slabá s 5+listem (na třetím stupni spíše 6+list)
  • 2BT, 3BT, 4BT jsou přirozené
  • skoky pod 3BT v barvě nad barvou zásahu jsou GF s 5+listem
  • GF s barvou nižší než je barva zásahu začneme kontrem, ale se zádrží je dobré i zvážit, jestli skok na 3BT nebude praktičtější.
 • Po konvenčním zásahu (ukazuje jinou barvu než draženou barvu) ukazuje kontra body, chuť soupeře potrestat a je to forsing do 2BT. Hláška ve slíbené 5+listé barvě je jako pobídkové kontra na danou barvu, hlášky v barvě, kde mohou mít soupeři jen 4-list jsou přirozené. Jinak podle stejných zásad jako po přirozeném zásahu. Pas na konveční zásah a pozdější kontra je pobídkové.

Po zahájení 2BT

Uvedené schéma používáme po zahájení 2BT i po sledu 2 - 2 | 2BT

Puppet Stayman 3

Zde to nebude s Puppet Staymanem tak jednoduché, protože budeme takto hledat jak drahý 5-list tak 4-list v listu zahajitele. Sada odpovědí zahajitele vypadá takto

 • 3 vylučují drahý 5-list, ale slibují alespoň jeden drahý 4-list.
 • 3, 3 ukazují 5-list
 • 3BT jsou list bez drahého 5-listu i 4-listu

Zcela univerzálně platí, že dražba 4 v levné od odpovídajícího v situaci, kdy jsme ještě nenašli drahý fit je přirozená s 5+listem. Zároveň platí, že dražba druhé drahé od odpovídajícího bezprostředně poté, co ukázal drahou zahajitel silně fituje zahajitelovu drahou.

Po 3 - 3

Odpovídající pak draží takto

 • 3 = mám pikový 4-list (srdcový není vyloučen). Zahajitel pak piky fitne (3 ukazují lepší list než 4) nebo draží 3BT, čímž potvrdí srdcový 4-list (když dražil 3 tak nějaký mít musí, takže když nemá pikový fit, tak musí mít srdcový 4-list). Po 3BT může tedy odpovídající, pokud měl oba drahé 4-listy, dražit bezpečně srdce, protože fit je zaručen. Ale může samozřejmě i dražit například 4 v levné s listem, kdy má 4 piky a 5+v levné.
 • 3 = mám srdcový 4-list, ale nemám pikový. Zahajitel pokračuje buď 3BT bez srdcového fitu nebo fitne srdce (to může s pěkným listem udělat i cue-bidem pro případ, že by partner měl zájem o slem).
 • 3BT/4BT = nemám drahý 4-list, zajímal jsem se jen o 5-list.
 • 4 v levné = přirozené s 5+listem, ale nejprve jsem se pokusil najít shodu 5-3 v drahé.

Transfery 3, 3

Transfery používáme obvyklým způsobem, ale pozor, nikoliv se 6+listem, když už máme jasno, ža pak budeme chtít stopnout ve hře nebo se ptát na esa. Pro uvedené případy máme vysoké transfery 4 a 4.

Transfery přijímáme standardně a opět jedinou možnou odchylkou je list se 4+listým fitem a maximem, kdy přijmeme transfer skokem. Po normálním přijetí je skok na 4BT kvantitativní a dražba nové barvy je přirozená. Po super akceptu je samozřejmě nová barva cue-bid a 4BT jsou Allum.

2BT - 3 (jedna nebo obě levné)

Odpovídající slibuje list na pokus o slem a jednu levnou (6+list) nebo obě (alespoň 5/4 se singlem). Zahajitel pak draží povinně 3BT a odpovídající vyjasní typ listu - s jednobarevným listem ukáže svou levnou, s dvoubarevným listem draží krátkou drahou na čtvrtém stupni.

Vysoké transfery 4, 4

Jako po zahájení 1BT i zde používáme tyto transfery jen s listy, kdy už víme, co chceme dělat dále a po povinném přijetí následuje jedině pas, 4BT jako Allum nebo nová barva jako Exclusion RKCB.