Zahájení 1♥ a 1♠

Možnosti s fitem

Nejprve o dražbě s fitem. Dost důležité pro správné ohodnocení listu zahajitele je informace o tom, zda má odpovídající fit 3-kartový nebo 4+kartový. Dost podstatně to totiž mění hrací sílu krátkostí a velký vliv to má i na posouzení kvality trumfové barvy. Zatímco s 3-kartovým fitem naproti je slabá trumfová barva docela podstatným defektem listu zahajitele, tak proti fitu 4+kartovému tohle vadí už mnohem méně.
Proto se budeme snažit v dražbě informaci o délce podpory předat. Ale pozor, listy s rozlohou 4333 budeme vždy dražit jako 3-listý fit, protože u nich se síla dodatečného trumfu celkem ztrácí.

S 3-kartovým fitem má odpovídající tyto možnosti

 • Se silou 5-8 bodů zvýší na druhý stupeň. A to i v případě, že má po zahájení 1 fit a k tomu pikový 4+list.
 • Se silou 9-11 bodů použije odpovídající hlášku 2 (alertujeme), a pak na slabý rebid draží barvu zahájení na nejnižším možném stupni, zatímco po rebidu zahajitele, který je již forsing do hry, skočí na celou hru (princip Fast Arrival). Více ale ve zvláštní sekci o dražbě po rebidu 2.
 • S víceméně pravidelnou rozlohou a silou na forsing do hry začne odpovídající vždy hláškou 2 (alertujeme). O dalších pokračováních se opět dozvíte více ve speciální sekci o dražbě po odpovědi 2.
 • Se silou na hru a s kvalitní 5+listou boční barvou draží odpovídající nejprve "dva na jedna" v té boční barvě a fit ukáže až ve druhém kole s přihlédnutím k principu Fast Arrival.
  Kvalita barvy je dost podstatná. Barva by neměla být ani kompletní, ani příliš slabá. Za ideální barvu bych považoval barvu se dvěma topfigurami nebo s AJT.

Se 4+kartovým fitem budeme dražit takto

 • Se silou 5-7(8) bodů skočíme se 4-listým fitem na 3 v barvě zahájení. Opět po zahájení 1 ignorujeme libovolnou pikovu délku. Je třeba alertovat.
 • Se silou 4-7 bodů (včetně rozlohových) a s 5+listým fitem skočíme přímo na celou hru v barvě zahájení.
 • Se silou (7)8-11 bodů nebo 15 a víc bodů skočíme na 2BT. Skok na 2BT tedy slibuje 4+kartový fit a sílu na výzvu do hry, nebo rozlohové zvýšení a hru nebo alespoň malý pokus o slem. Opět je třeba alertovat.
 • Se silou 11-14 bodů bez krátkosti (nebo se singl králem, či singl esem, protože takové barvy nejsou vhodné na splintera) skočíme na 3BT. Opět je třeba alertovat.
  Zahajitel má dobrou představu o listu partnera a
  • ukončí dražbu ve 4 v drahé
  • pokračuje cue-bidem, má-li zájem o slem
  • dá 4BT jako RKCB pro barvu zahájení, pokud ho již nic jiného než počet klíčových figur nezajímá.
 • Se silou 10-14 a nejvýše singlem v nějaké boční barvě učiníme dvojitý skok v barvě krátkosti. Není vhodné takto dražit listy se singl králem nebo esem. Komplikuje to partnerovi korektní ohodnocení jeho listu.

Některé bodové limity se na krajích překrývají. V takovém případě necháváme prostor pro individuální zhodnocení listu a rozhodneme se podle toho, jak se nám list líbí.

Skočit na 2BT lze i s jakýmkoliv listem, kdy si odpovídající chce řídit další dražbu a například si dát hned v dalším kolem Allum pro barvu zahájení. Postup se srdcovým fitem a pikovým 4+listem po zahájení 1 by se dal shrnout takto. Se 4+kartovým fitem ignorujeme libovolnou pikovou délku, se 3-kartovým fitem se rozhodujeme podle síly listu - máme-li alespoň na výzvu do hry, pak nabídneme nejprve piky, nemáme-li na výzvu do hry, ukážeme rovnou srdcový fit.

Další dražba po 1 v drahé - 2BT

 • Rebid zahajitele 3 (alertujeme) ukazuje minimum (11-14 bodů) a list nevhodný na skok na 4 v barvě zahájení. Pozor, ukázat minimum neznamená, že později nevydražíte hru i proti minimu odpovídajícího. S "hravým" minimem můžete klidně později i slabou opravu do 3 v barvě zahájení zvýšit, ale nepředražujte tyto listy v prvním kole. Hláška 3 je forsing, takže se nic nemůže stát, vydražit hru dostanete šanci i později. Co se ale může stát je to, že když s hravým minimem ukážete rezervu 15+, tak partner může vydražit špatný slem. Odpovídající pak upřesní co vlastně má, a to takto
  • s mizernou výzvou (8-10 bodů) draží 3 v barvě zahájení
  • s dobrou výzvou (10-11 bodů) draží 3 (alertujeme)
  • s rozlohovým zvýšením do hry zvýší na celou hru
  • s pokusem o slem, který proti minimu už přestal být pokusem o slem, také skočí na celou hru
  • a konečně má-li stále slemové choutky, pak dá cue-bid
 • Skok na 4 barvě zahájení ukazuje úplné minimum (11-12 bodů) se 6+listem v barvě zahájení a bez boční krátkosti.
 • Hlášky nad 3 v barvě zahájení jsou s rezervou (15+ bodů) a ukazují krátkost (nejvýše singla) v licitované barvě.
 • Hláška 3 v barvě zahájení ukazuje rezervu (15+bodů) a 6+list v barvě zahájení bez boční krátkosti. Alertujeme. Odpovídající buď zvýší na hru, pokud měl původně výzvu do hry, nebo dá cue-bid, pokud měl tu silnější variantu.
 • Hláška 3BT ukazuje rezervu (15+bodů) a přesně 5-list v barvě zahájení bez boční krátkosti. Alertujeme. Odpovídající buď zvýší na hru, pokud měl původně výzvu do hry, nebo dá opět cue-bid, pokud měl tu silnější variantu.
 • Hláška 3 v nové barvě pod barvou zahájení ukazuje rezervu a boční 5+list nebo hodně silný 4-list. Tato hláška už je forsingem do hry, takže pak aplikujeme Fast Arrival a odpovídající, který měl původně jen výzvu do hry, teď skočí na celou hru, zatímco se silnou variantou řekne 3 v barvě zahájení nebo rovnou začně sám cue-bidovat.

Po libovolné odpovědi je skok odpovídajícího na 4BT ve druhém kole RKCB pro barvu zahájení.

Další dražba po zvýšení 1 v drahé - 2 v drahé

Tyto dohody se týkají i sledů 1x - 1 v drahé - 2 v drahé. Dále dražíme celkem přirozeně a to takto

 • Okamžité zvýšení o další stupeň není výzva do hry, ale překážlivá akce s rozlohovým listem. Prakticky vždy by to mělo být s minimálně jedném trumfem navíc a ideálně ne příliš pravidelnou rozlohou.
 • Hláška 2BT je forsing a ukazuje hodnoty v bočních barvách, což zároveň velmi indikuje i nepříliš dobré trumfy.
 • Skok na 3BT je návrh závazku a ukazuje podobný list jako hláška 2BT - nepříliš kvalitní trumfy a dobré hodnoty v bočních barvách.
 • Skok v nové barvě nad 3 v barvě zahájení je splinter se zájmem o slem.
 • Hláška v nové barvě ukazuje barvu, kde by partner potřeboval figurové doplnění. Pokud je takových barev více, tak dražíme tu nejbližší. Tato hláška může ukazovat jak výzvu do hry tak i pokus o slem, to se zatím neví. Reagujeme takto
  • s úplným minimem odmítneme okamžitým návratem do 3 v barvě fitu
  • s rezervou nebo s minimem, které se ideálně zhodnotilo partnerovou akcí skočíme na hru ve fitnuté barvě
  • s rezervičkou bez doplnění můžeme ještě nabídnout pod úrovní 3 v barvě fitu vlastní barvu na doplnění.
  • s maximem, špatnými trumfy a zádržemi ve zbylých barvách můžeme nabídnout 3BT
  • a konečně s maximem, které se navíc dobře zhodnotilo partnerovou hláškou dáme cue-bid pro případ, že partner měl variantu s pokusem o slem

Možnosti bez fitu

 • Odpověď 1 po zahájení 1 slibuje 4+list pikový a alespoň 5 bodů, ale neznamená to, že s každým listem, splňujícím tyto dvě podmínky je správné tuto odpověď použít. S listy s delší levnou barvou a silou dostačující na forsing do hry proti minimum zahajitele je správné dražit jako první levnou barvu na druhém stupni!
  Jinak další dražba po sledu 1 - 1 se řídí obvyklými principy jako jiné sledy jedna na jedna.
 • Odpověď 1BT ukazuje list se silou 5-9 bodů, bez fitu a po zahájení 1 i bez pikového 4+listu. Tato odpověď může ukrývat jak pravidelné listy, tak listy s délkou v některé nižší barvě.
  Další dražba by neměla být velký problém
  • pasujeme s 12-14 a rozlohou 5332 nebo s rozlohou 5422, když je 4-list slabý a v dublech jsou nějaké body
  • nová barva pod 2 v barvě zahájení neslibuje žádnou rezervu, je to 4+list a maximální síla takové hlášky je opět až do 18 bodů (jako u všech rebidů v nové barvě v pořadí po jedna na jedna). Pokud přijde slabá oprava do barvy zahájení, tak se (16)17-18 zahajitel ještě promluví (typicky bude dražit 2BT, ale může třeba dodražit rozlohu, tedy 3/4-list)
  • se 6+listem v barvě zahájení s minimem opakujeme barvu zahájení v pořadí, se (15)16-18 skokem na třetí stupeň a s 19-21 skokem na 3BT nebo 4 v barvě zahájení, to podle kvality bočních zádrží a kvality 6-listu.
  • 1 - 1BT | 2 je standardní reverz se 16+ body a rozlohou 5+/4+.
  • skoky v nové barvě pod 3 v barvě zahájení jsou přirozené (ukazují 4+list), forsují do celé hry, takže ukazují sílu 19-21 bodů. Sledy 1 v drahé - 1 něco / 3 něco - 3 v drahé jsou slabou opravou a nikoliv silným sfitováním podle Fast Arrival.
  • 1 v drahé - 1BT / 2BT slibuje 18-19 bodů s rozlohou 5332 nebo s 5422 a body v dublech. Nezapomeňme, že s 15-17 zahajujeme 1BT i s 5332 na drahé!
 • Skoky na 3 v levné a skok 1 - 3 slibují jednobarevné listy bez fitu se 6+listem v licitované barvě a se silou 10-11 bodů. Takového skoky jsou výzvou do hry, nejsou forsing a je třeba je alertovat.
  Další dražba je celkem jednoduchá
  • s minimem a tolerancí pasujeme
  • opakování barvy zahájení na libovolném stupni ukazuje velmi kvalitní barvu, misfit v barvě odpovídajícího a sílu na příslušný stupeň.
  • 3BT jsou samozřejmě "to play"
  • nová barva pod 3BT je zkoumání zádrží do 3BT
  • nová barva v pořadí nad 3BT je cue-bid pro barvu odpovídajícího
  • zvýšení levné barvy odpovídajícího na 4. stupeň je pokus o slem a žádost o cue-bid (zvýšení kár vylučuje trefový cue-bid!)
  • případně nová barva skokem na 4. stupeň je splinter pro barvu odpovídajícího
 • Skok 1 - 2 je běžný silný skok podle pravidel popsaných u zahájení 1 v levné.
 • Výzvu do hry (10-11 bodů) bez fitu a bez 6+listu ve vlastní barvě dražíme pomocí víceznačné odpovědi 2. Detaily ve speciální sekci.
 • I listy s pravidelnou rozlohou bez fitu a silou na celou hru dražíme pomocí víceznačné odpovědi 2.
 • A konečně listy bez fitu se silou na hru a s vlastním rozumným 5+listem dražíme přes "dva na jedna". Takže pozor i 1 v drahé - 2 slibuje 5+list. Navíc je dobré to nedělat se špatnou barvou a 5332, takový list je lepší dražit jako pravidelnou rozlohu a odpovědět 2.
  Naše dva na jedna v kárech a v srdcích je již forsing do hry!

Pokračování po víceznačném 1 v drahé - 2

Nejprve přehledně jaké všechny listy dražíme pomocí provní odpovědi 2

 • listy s trefovou barvou a silou na forsing do hry
 • listy s pravidelnou rozlohou a silou na forsing do hry
 • listy s tříkartovým fitem a silou 9-11 bodů (rozdělmě tyto listy na "pidivýzvu" 9-10 a seriózní výzvu 10-11 - s 10 rozhoduje kvalita listu)
 • listy s výzvou do hry (10-11 bodů) bez fitu a s +/- pravidelnou rozlohou

Úkolem prvního rebidu zahajitele je hlavně určit, jestli už má proti všem variantám na celou hru či nikoliv. Protože nejslabší varintou je 9 bodů s 3-kartovým fitem, tak na celou hru proti libovolné variantě stačí +/- 15 bodů, což je hranice, podle které rozdělíme listy na minimální a "s rezervou".

S minimálním listem má zahajitel tyto možnosti

 • opakovat barvu zahájení s 6+listem a silou 11-14 bodů
 • dražit 2 po 1 - 2 (to může být minimum i rezerva)
 • nejčastější bude s minimem odpověď 2, což ukazuje minimum bez 6+listu a po 1 - 2 i bez srdcového 4+listu.

S rezervou má zahajitel tyto možnosti

 • dražit 2 po 1 - 2 (to může být minimum i rezerva)
 • dražit přirozeně novou barvu nad 2 v barvě zahájení jako 4+list (to se týká i skoku) na 3, protože hláška 2 je konvenční ukázání minima
 • skočit na 3 po 1 s rozlohou 5+/5+ a rezervou tak od 15 bodů.
 • dražit 3 v barvě zahájení s velmi kvalitním 6+listem (barva by měla být tak dobrá, aby i proti singlu jsme v ní při obvyklém dělení dali maximálně 1 zdvih)
 • dražit 2BT se 6+listem, který kvalitou nedostačuje na skok na třetí stupeň
 • dražit 3BT s 5332 a 18-19 body

Další dražba se řídí celkem přirozenými principy

 • Po ukázání rezervy jsme již ve forsingu do hry a při fitování aplikujeme princip Fast Arrival.
 • Kdykoliv odpovídající opakuje trefy, pak slibuje již sílu na forsing do hry a slušný 6+list.
 • Kdykoliv odpovídající ve druhém kole draží 3 a není to čtvrtá barva, pak slibuje trefo-kárový list (5+/4+) a sílu na celou hru.
 • Jsme-li již forsování do hry, pak dražba čtvrté dražby vždy ukazuje obavu o držení této barvy pro případný beztrumfový závazek.
 • Pokud zahajitelův rebid nezaručil rezervu, pak dražba 2BT od odpovídajícího ve druhém kole je vždy přirozený pasovatelný návrh konečného závazku.
 • Zvýšení srdcí na třetí stupeň po 1 - 2 | 2 je výzva do hry. S minimálním GF a fitem skočíme na 4, s rezervou dáme cue-bid skokem, což dohodneme, že výjimečně není splinter!
 • Po ukázání 11-14 se 6+listem v barvě zahájení odpovídající s pidivýzvou (9-10 bodů) pasuje, s poctivou výzvou zvýší na třetí stupeň, což ještě není Fast Arrival, protože zatím nikdo nedal forsing do hry. A opět dohodneme, že s fitem a pokusem o slem dá odpovídající cue-bid skokem, což opět výjimečně nebude splinter!
 • Poté co zahajitel ukáže minimum může odpovídající skočit na celou hru v barvě zahájení s libovolným listem, který stačí na celou hru a proti minimu nemá šanci na slem.
 • Po konvenčím ukázání minima hláškou 2 má odpovídající tyto možnosti
  • 2 v barvě zahájení ukazuje i pidivýzvu i seriózní výzvu do hry s 3-kartovým fitem. Pokud má zahajitel maximum minima a zájem o hru proti seriózní výzvě, pak ještě zvýší na 3. stupeň.
  • 2BT jsou přirozená pasovatelná výzva do hry
  • 3 v barvě zahájení je pokus o slem s fitem a pravou trefovou barvou (bez zájmu o slem by odpovídající skočil na hru, s (pidi)výzvou do hry by dražil jen 2 v drahé)
  • 2 v druhé drahé je konvenční forsing do hry, který žádá zahajitele o další popis. Ten dodraží 4-list, případně řekne 2BT s 5332. Tuto hlášku zvolíme i s pravidelným list s fitem a pokusem o slem.


Další dražba po dva na jedna, které je forsing do hry s 5+listem

 • nová barva pod 2 v barvě zahájení je 4+list a neslibuje ani nevylučuje to rezervu
 • 2 v barvě zahájení ukazuje minimum (do 14 bodů) s právě 5-listem v barvě zahájení
 • nová barva nad 2 v barvě zahájení je s rezervou (od dobrých 14 bodů) a 4+list
 • skoky pod 3 v barvě zahájení ukazují rezervu a rozlohu 5+/5+
 • skoky nad 3 v barvě zahájení jsou splintery pro barvu odpovídajícího a slibují rezervu
 • skok na 3BT slibuje 18-19 bodů s pravidelnou rozlohou a dublem v barvě odpovídajícího
 • 2BT slibují 6+list v barvě zahájení a zároveň vylučují list vhodný na skok na 3 v barvě zahájení. Po odpovědi 2 slibuje rebid 2BT také 6+list, ale zároveň rezervu. Po dva na jedna, které forsuje do hry už na rezervě netrváme, ale hláška 2BT ji ani nevylučuje.
 • skok na 3 v barvě zahájení slibuje rezervu a kvalitní barvu (proti singlu partnera a s obvyklým dělením u soupeřů bychom v měli odevzdat maximálně 1 zdvih)
 • a konečně zvýšení barvy odpovídajícího slibuje fit (4+kartový nebo 3-kartový s topfigurou) a alespoň nějakou rezervu (bez rezervy zvolíme opakování barvy zahájení a fit ukážeme případně později). Ta rezerva nemusí být nutně v bodech. Například 12 bodů s kvalitní barvou zahájení, 4-kartovým fitem a boční krátkostí je určitě list vhodný na zvýšení.
 • zvýšení levné skokem na 4. stupeň je silné, pokus o slem a žádost o cue-bid
 • zvýšení srdcí skokem na 4. stupeň je minimum se 4+kartovým fitem a spíše bez krátkosti

Rebidy odpovídajícího jsou pak velmi přirozené. Již byl dán forsing do hry, takže při fitování aplikujeme princip Fast Arrival. Opakování barvy odpovědi ukazuje vždy dobrý 6+list. Dražba čtvrté barvy je vždy obava o držení této barvy do případného závazku 3BT.


Když je partner po pasu

Vlastně vše hrajeme stejně jako po zahájení na 1/2 místě, až na

 • dva na jedna v kárech a srdcích už není forsing do hry, protože to je již vyloučeno úvodním pasem. Tyto hlášky slibují 5+list a maximum pasu bez fitu. Rebidy zahajitele pak malinko upravíme
  • s fitem a (sub)minimem lze i pasovat
  • opakování barvy zahájení neslibuje ani nevylučuje 6+list a je to vždy minimum zahájení
  • nová barva pod 2 v barvě zahájení je forsing a neslibuje ani nevylučuje rezervu
  • Rebid 2BT ukazuje 6+list, ale jelikož překračuje bezpečnou hranici 2 v barvě zahájení, musí již slibovat rezervu a je to forsing do hry.
  • Jednoduché zvýšení .
  • ostatní rebidy nad 2 v barvě zahájení jsou přirozené a forsingem do hry
 • u odpovědi 2 se nic nemění, akorát už to nebudou ty varianty s forsingem do hry, ale jen s výzvou do hry.
 • 2BT zůstávají "fitovačkou", pouze odpadá ta silná varianta. Další dražba je ale stejná.
 • Jednoduché skoky jsou také stále stejné
 • i po pasu je možno dát splintera - s maximem pasu, dobrým 4+listým fitem a boční ostrou krátkostí je to správná hláška.

Po zásahu soupeřů

Po kontru soupeřů

 • pro hlášku 1 se nic nemění
 • hláška 1BT je stále bez fitu, ale o něco silnější, řekněme tak 7-9 nebo špatných 10 bodů
 • hlášky na druhém stupni v pořadí jsou relativně slabé (cca 6-9 bodů), indikují misfit v barvě zahájení a ukazují vlastní slušnou barvu - typicky 6+list, ale se singlem v barvě zahájení může být na místě dražit tak i se slušným 5-listem
 • skoky na třetí stupeň pod úrovní 3 v barvě zahájení se také nemění a ukazují výzvu do hry a kvalitní barvou.
 • Prosté zvýšení na druhý stupeň také víceméně neměníme, ukazuje třílistý fit a sílu 5-9 bodů. Nemáme k dispozici pidivýzvu přes 2, takže toto zvýšení může být o něco silnější než sled bez pobídkového kontra.
 • skok na 3 v barvě zahájení zůstává beze změny.
 • Skok na 2BT se také mění jen minimálně, a to tak, že k obvyklým rozlohám přibude ještě výzva do hry s tříkartovým fitem. Na další dražbu to ale nemá vliv a dražíme dále jako kdyby kontra nepřišlo.
 • Skok na 3BT se nemění.
 • Dvojitý skok v nové barvě zůstává splinterem.
 • A konečně rekontra ukazuje listy se silou alespoň na výzvu do hry bez fitu nebo listy se silou na celou hru s tříkartovým fitem.

Po zásahu barvou v pořadí

S fitem použijeme jednu z následujících hlášek

 • zvýšení na druhý stupeň se silou zhruba 7-9 bodů a obvykle s přesně 3-kartovým fitem - nemáme tolik komfortu jako v jednostrané licitaci a musíme něco oželet, konkrétně tu nejslabší zónu zvýšení
 • skok na 3 v barvě zahájení nadále slibuje 4+kartový fit, ale i ten uděláme o něco silnější protože nemáme k dispozici hlášku 2BT. Takovýto skok bude slibovat také 7-9 bodů. Tedy nadále platí to, že skok na 3 v barvě zahájení slibuje stejnou sílu jako prosté zvýšení, pouze to slibuje více trumfů.
 • nejbližší hlášku v barvě soupeřů použijeme se všemi listy se silou alespoň na výzvu, a na délku fitu se (bohužel) nebudeme ohlížet.
 • dvojitý skok v nové barvě zůstává splinterem
 • skok na 4 v barvě zahájení je s 5+listým fitem a opět tak 7-9 bodů

Bez fitu máme tyto možnosti

 • beztrumfové hlášky - slibují vždy sílu na příslušný stupeň a rozumnou zádrž v barvě soupeřů. Síly by mohly být třeba 7-9/10-11/12+ pro 1BT/2BT/3BT.
 • negativní kontra
 • free-bid - neboli dobrovolnou hlášku v nové barvě v pořadí na druhém stupni. Taková hláška slibuje sílu minimálně na výzvu do hry a 5+list v barvě zahájení. V případě, že nehrozí rebidové potíže po blokujícím zvýšení od soupeřů, může být tato hláška učiněna i s fitem pro barvu zahájení. V opačném případě je lepší rovnou hláškou v barvě soupeřů ukázat fit pro partnerovu barvu. Například s 10 body, 5-listem károvým a třílistem srdcovým bude po sledu 1 - (1) lepší dražit 2, protože případný blok soupeřů hláškou 3 by nás i partnera přivedl do situace, kdy nemusíme poznat, zda dražit vlastní celoherní závazek.
 • učinit jednoduchý skok v nové barvě, například 3 po 1 - (2). Takový skok slibuje kvalitní 6+list v draženbé barvě a je to zároveň forsing do hry. S identickou barvou, ale pouze výzvou do hry, dražíme free-bid 2 a pak srdce zopakujeme.
 • Může se také stát, že máme i celkem dost bodů (8-11), ale nemáme 5+list na free-bid ani rozlohu na negativní kontra případně zádrž na nějakou hlášku v BT. Pak nezbývá než pasovat a počkat. Přijde-li k zahajiteli zapasovaný zásah soupeře, bude jen výjimečně pasovat. Může to totiž znamenat, že partner:
  • má chuť soupeře potrestat v jejich závazku a čeká na “reopen“ kontra
  • neměl na “free-bid“ sílu (např. má 8-9 FB) či rozlohu (nemá pětilist)
  • neměl na negativní kontra patřičnou rozlohu
  Ne, že by v takové pozici byl reopen zcela automatický, ale měl by být celkem častý, pokud nemá zahajitel délku v barvě soupeřů a minimum, což jednak snižuje šance na to, že partner byl v nějakých potížích s rozlohou, ale zároveň to i snižuje šance, že by nám utíkal nějaký vlastní kvalitní závazek.

Negativní kontra

Tímto termínem se označuje kontra na zásah soupeřů v barvě po našem zahájení 1 v barvě. Negativní kontra užíváme v podstatě tehdy, chceme-li partnerovi ukázat, že bychom rádi hráli nějaký vlastní závazek, ale nemůžeme se rozhodnout, jaký druh závazku, případně i jaká výše by to měla být. Síla listu by v každém případě měla stačit na uhrání nějakého vlastního závazku. Síla potřebná na negativní kontra je celkem různá a záleží na tom jakou máme rozlohu. Se správnou rozlohou může stačit 6 bodů, pokud můžeme hrát ještě na prvním stupni, 8 bodů, pokud budeme hrát na druhém stupni pravděpodobně ve fitu nebo semi-fitu, případně 10 nebo dokonce ještě více bodů, pokud tímto dražbu ženeme na třetí stupeň.
Takže například s 8 body a 2-4-4-3 (rozloha přesně 2 piky, 4 srdce, 4 kára a 3 trefy) je kontra po 1 - (2) v pořádku, protože máme fit do obou nedražených a toleranci pro piky, kdyby je zahajitel opakoval.

Negativní kontra slibuje hlavně nedraženou drahou barvu, ale ani tam není nutný vždy 4-list, pokud je list dostatečně silný a má rozlohu na to, aby po jakékoliv případné odpovědi zahajitele mohl pokračovat do dobrého závazku. Zároveň ale může někdy negativní kontra být s 5-listem v nedražené drahé, protože například s 8-9 body a 5-listem srdcovým po 1 - (2) nemá odpovídající dostatečnou sílu na free-bid 2 a bude se muset spokojit s negativním kontra.

Pokud máme i zádrž v barvě soupeře i 4-list v nedražené drahé barvě a navíc i sílu na beztrumfovou hlášku, pokud si zahajitel vybere barvu, kterou nemáme, pak je lepší dát přednost negativnímu kontra a až v případě, že nenajdeme fit v nedražené drahé, nabídnout beztrumfový závazek a ukázat zádrž. Třeba s 11 body a 2-4-3-4 po 1 -  (2) dáme kontra, a pokud bude dražit zahajitel 2 nebo 2, tak pak nabídneme 2BT.

Reakce zahajitele po negativním kontra

 • nová barva v domnělém fitu – s minimem v pořadí, s rezervou skokem.
 • opakování vlastní barvy (dobrá barva, s minimem v pořadí, s rezervou skokem). Na opakování může leckdy stačit stále jen 5-list, protože například s 5332 nebudeme mít příliš jiných hlášek na výběr.
 • 2BT/3BT slibují zádrž v barvě soupeřů, rezervu (partner mohl mít na kontra třeba jen 8 bodů) a není to forsing.
 • trestný pas - dost neobvyklé, jsou-li soupeři na nízkém stupni, doporučuji na pas 5-list v jejich barvě
 • barva soupeřů - typicky pravidelná rozloha bez zádrže

Free-bid

Takto se nazývá hláška v pořadí na druhém stupni po zásahu soupeřů, která je přirozená, je to forsing na jedno kolo a slibuje typicky 5+list a alespoň 10 bodů (nebo rozlohový ekvivalent, což může taky být jen AQJxxxx a nic vedle). Jak bylo uvedeno výše, tato hláška nevylučuje fit pro barvu zahájení, ale je třeba být v takových případech opatrný a předvídavý. Dobrovolná hláška v nové barvě na třetím stupni, pak již nutně slibuje alespoň 12 bodů, 5+list v dražené barvě a je to forsing do hry.

Zahajitel má po “free-bidu“ a pasu obránce po pravici následující možnosti:

 • 2BT jsou minimum (12-13 bodů) a zádrž v barvě soupeřů. Pokud navíc byla partnerova barva drahá, tak to zároveň vylučuje fit pro tuto barvu.
 • 3BT jsou přirozeně rezerva a dobrá zádrž v barvě soupeřů.
 • Zvýšení barvy partnera je přirozené. Zvýšení na třetí stupeň ukazuje minimum, zvýšení skokem na čtvrtý stupeň v levné je forsující s alespoň malým zájmem o slem. Skok na hru je s rezervou, ale nepříliš velkou.
 • Nová barva pod úrovní nejbližší hlášky v barvě zahájení je přirozená, forsující a neslibuje ani nevylučuje rezervu.
 • Nová barva v pořadí nad úrovní nejbližší hlášky v barvě zahájení je přirozená a je to forsing do hry.
 • Skok ve čtvrté barvě nebo v barvě soupeřů je splinter pro partnerovu barvu.
 • Opakování barvy zahájení v pořadí ukazuje určitě minimum, ale neslibuje dodatečnou délku. Tuto odpověď je zahajitel nucen použít i s listem bez rezervy a bez dobré zádrže v barvě soupeřů.
 • Opakování barvy zahájení skokem je stejné jako obvykle, tedy dobrá barva (6+list) a bodová rezerva (tedy už nutně forsing do hry). Skok na 4 v levné by měl být dokonce ještě o něco silnější a barva ještě o něco lepší, a tato hláška už naznačuje slemové možnosti. Jinak je lepší se pokusit o závazek 3BT a prozkoumat zádrž v barvě soupeřů.
 • Hláška v barvě soupeřů ukazuje list bez lepší hlášky, což mohou být listy s rezervou a bez zádrže v jejich barvě, případně listy s fitem, kdy se chceme pokusit o slem v barvě partnera, ale nemáme na splintera ani jak jinak silně fitnout partnerovu barvu, ale také to může být list s minimem bez zádrže bez fitu, kdy prostě nemáme co říct, ale přitom dražit musíme.

Pokud list odpovídajícího splňuje požadavky free-bidu, ale zároveň by se hodil i na negativní kontra, tak se rozhodneme opět podle toho, zda nám soupeři blokem v jejich barvě způsobí či nezpůsobí nějaké zásadní potíže. Pokud by se mohlo stát, že po free-bidu a bloku soupeřů již nebudeme mít dobrou příležitost ukázat 4-list v nedražené drahé barvě, pak začneme nejprve kontrem. Tedy typicky vždy s listem se silou 10-12 bodů. Pokud se ale takového nebezpečí neobáváme, pak je lepší ukázat přesněji rozlohu dražbou 5-listu v první barvě a později i 4-listu v nedražené drahé.

Po zásahu 1BT

Je-li zásah soupeřů silný, pak

 • kontra je trestné od dobrých devíti bodů. Všechna další kontra jsou také trestná.
 • nová barva v pořadí je jen soutěž o částečný závazek, typicky s 6+listem
 • nová barva skokem je vysloveně preventivní se 7+listem
 • jednoduché zvýšení je jako obvykle, zvýšení skokem není výzva, ale překážlivé

Je-li zásah soupeřů konvenční, pak platí vše jako po přirozeném zásahu, ale navíc dohodneme, že je-li známá nějaká 5+listá barva soupeřů, pak její dražba je výzva do hry s dobrým fit pro barvu zahájení. Pokud žádná taková barva není známá, pak je touto výzvou hláška 2BT.

Po preventivních zásazích

 • vše je velmi podobné jako po normálním zásahu, tedy kontra je negativní (ale slibuje silnější list), nová barva je free-bid (free-bid na třetím stupni je forsing do hry).
 • jednoduché zvýšení na 3. stupeň je ale výzva do hry, protože blokovat na blok není moc dobrá strategie.
 • zvýšení skokem na 4. stupeň je konstruktivní, založené na skutečné síle listu
 • hláška v barvě soupeřů je s fitem a tentokráte to slibuje list se silou alespoň o něco větší než na zvýšení na celou hru.

Po dvoubarevných zásazích

Když je známá jedna barva (typicky po Michael's cue-bidu)

 • jelikož máme ještě k dispozici hlášku soupeřů pod úrovní 3 v barvě zahájení, tak stejně jako po normálním zásahu v pořadí, použijeme tuto hlášku pro všechny listy s fitem a silou alespoň na výzvu.
 • zvýšení na 3 v barvě zahájení slibuje opět 7-9 bodů se 4+listým fitem
 • hláška v nové barvě je přirozená a forsující, free-bid
 • 2BT/3BT jsou přirozené
 • kontra je silové (10+), bez fitu a s chutí potrestat případně soupeře kontrem

Po zásahu druhého obránce

 • Nehrajeme Support double, kontra je trestné na přirozený zásah 1BT, jinak pobídkové s rezervou.
 • Rebidy zahajitele jsou maximálně naturální respektující stejné zásady, jako kdyby zásah nepřišel.
 • Po zásahu na 1 v drahé - 2 se vracíme do systému jak to jen jde. Pas ukazuje vždy minimum, opakování barvy zahájení je vždy 6+list a minimum s kvalitní barvou. Ostatní rebidy jsou stejné, jako kdyby zásah nepřišel a kontra je od obou pobídkové a od zahajitele ukazuje nutně rezervu.
 • Po zásahu do dva na jedna, které je GF, jsou všechna kontra trestná a pas je pod úrovní 3BT forsing.