Zahájení 1♣ a 1♦

Hrajeme "Inverted" zvýšení,
tedy zvýšení zahájení na druhý stupeň je 10+ bodů s fitem a bez drahého 4-listu. Zvýšení skokem na třetí stupeň je slabší se silou 5-9 bodů a je doporučen 5+list v licitované barvě.

Po zahájení 1 preferujeme se silou menší než 12 bodů drahý 4-list před károvým 5+listem.
Pokud tedy odpovídající po odpovědi 1 ukáže drahý 4-list, tak už tím slibuje sílu 12+ bodů. Před károvým 4-listem má drahá barva přednost vždy, bez ohledu na sílu listu. Odpovědi 1 i 1 a 1 po zahájení 1 je tedy vhodné alertovat a případně vysvětlit, že 1 při síle do 12 bodů vylučuje drahý 4-list, nebo vysvětlit že odpověď 1 v drahé nevylučuje delší kára při síle do cca 11 bodů.
Stejný princip platí i pro listy s trefovým 5+listem a drahým 4-listem po zahájení 1. Se silou nedostačují na GF proti minimu zahájení dražíme 1 v drahé, s dostatečnou silou dražíme barvy v přirozeném pořadí (delší jako první) a dražíme jako první odpověď 2. Sledy 1 - 1 v drahé ale alertovat netřeba.

Odpovědi v BT po zahájení 1 v levné
Odpověď 1BT slibuje 5-9 bodů bez drahého 4-listu. Sledy 1 v levné - 2BT jsou výzvou do hry bez drahého 4-listu a sledům 1 v levné - 3BT se spíše snažíme vyhnout, nicméně se 4333, silou 12-14 a slušnými zádržemi obou drahých je to správná hláška. Pro žádnou z uvedených odpovědí v BT není kárový 4-list překážkou, tedy tyto hlášky neslibují nutně trefový 4+list.
Pokud se nám po zahájení 1 ale do přímé BT hlášky nechce, typicky proto, že nedržíme nějakou drahou barvu nebo máme list, kdy bude skoro jistě výhodnější, aby BT hrál partner, pak můžeme zvážit i odpověď 1 na 3-list.

Odpovědi jednoduchým skokem v nové barvě na druhý stupeň jsou silné s dobrou barvou.
Silné zde značí tak 16+ bodů. Rozhodně není dobré mít na takový silný skok vícebarevný list a dohodneme, že taková hláška slibuje buď a) slušný 6+list v licitované barvě a jednobarevný list nebo b) dobrý 5-list v licitované barvě a 4+listý fit v barvě zahájení. S variantu s fitem draží odpovídající v dalším kole barvu zahájení (tedy pokud zahajitel hned neukázal fit pro barvu odpovídajícího). S jednobarevnou variantou zvolí odpovídající v dalším kole libovolný jiný rebid popisující jeho list, ale ještě dohodneme, že skok v nové barvě a následné 4BT v dalším kole jsou jednoznačně Allum pro barvu odpovídajícího!

Sled 1 - 2 slibuje sílu na celou hru
a dost často to bude i 5+list trefový. Se 4-listem to použijeme zřejmě jen se 4333 a silou 15+ nebo s obavou o držení nějaké drahé barvy, respektive s listem, kdy bychom rádi zařídili, aby se beztrumfový závazek hrál ze strany partnera.

Sled 1 - 3 slibuje (stejně jako podobné skoky po 1 v drahé) (9)10-11 bodů a 6+list.

Skoky v nové barvě nad 3 v barvě zahájení (s výjimkou 4 v drahé) jsou splintery s 5+listým fitem.

Skok na 4 v barvě zahájení je preventivní.

Skoky na 4 v drahé ukazují relativně slabý list s ideálně 8-listem a figury prakticky výlučně v dražené barvě.

Rebidy zahajitele

Zahajitel po jedna na jedna s pravidelnou rozlohou bez fitu povinně rebiduje v druhém kole v BT.
Se silou 12-14 bodů rebiduje 1BT, se silou 18-19 bodů skočí na 2BT. Tyto rebidy jsou s pravidelnou rozlohou povinné, takže sledy 1 - 1 | 1BT a 1 - 1 | 2BT nevylučují pikový 4-list (vylučují ale srdcový 4-list). A samozřejmě jako s pravidelnou rozlohou rebidujeme i s listy s rozlohou 5332.
Z předešlého tedy přímo plyne, že rebiduje-li zahajitel v druhém kole hláškou v nové barvě, pak jednoznačně slíbil nepravidelnou rozlohu. Například ve sledu 1 - 1 | 1 slíbil zahajitel minimálně 5 trefů a 4 piky (tříbarevný list 4441 se srdcovým singlem zahajujeme 1).

Po sledech 1x - 1y | 1BT a sledech 1x - 1y | 2BT hrajeme konveční schéma rebidů odpovídajícho.

Po 1x - 1y | 1BT

 • 2 = řekni 2, která zapasuji nebo dám nějakou výzvu do hry, konkrétně
  • opakování barvy zahájení na druhém stupni je výzva s 5-listem nebo špatným 6-listem
  • skok na 3 v barvě odpovědi je výzva se slušným 6+listem
  • druhá drahá na druhém stupni ukazuje rozlohu 5/4
  • 2BT po první odpovědi 1 jsou výzva do hry s přesně 4-4 na drahých
  • levná barva ukazuje výzvu s 5+listem v dané levné a právě 4-listem v drahé
  • skok na 3 po první odpovědi 1 je výzva s 5+/5+ na drahých barvách
 • 2 = forsing do hry a žádost, aby zahajitel dražil první věc, která by odpovídajícího mohla zajímat (4-list v druhé drahé barvě, třílist v drahé barvě odpovídajícího, dobrý levný 5-list). "První" znamená, že vybere nejbližší možnou hlášku, která popisuje jeho list.
 • opakování vlastní barvy v pořadí = 6+list a síla nedostačující ani na výzvu do hry
 • 2 po první odpovědi 1 = 5+ piků a 4+ srdce se silou nedostačující ani na výzvu do hry.
 • 2BT = výzva do hry s pravidelnou rozlohou
 • skok na 3 je slabý (nedostačující ani na výzvu do hry) s trefovou délkou (5+listem).
 • jiné skoky v nové barvě pod 3 v barvě první odpovědi slibuje rozlohu 5+/5+ a je to minimálně pokus o slem
 • skok v nové barvě nad 3 v barvě první odpovědi je tzv. Autosplinter, což slibuje list vhodný minimálně na pokus o slem, krátkost v dražené barvě a dobrý 6+list v barvě první odpovědi.
 • opakování vlastní barvy skokem = 6+list a minimálně pokus o slem s listem bez boční krátkosti
 • 3BT nebo jiný celoherní závazek je "to play" bez úvah o slemu

Po 1x - 1y | 2BT

 • 3 = řekni 3, která zapasuji nebo dám výzvu do slemu, pak
  • opakování vlastní barvy na třetím stupni je přesně s 5-listem. Pokud pak zahajitel odmítne tuto barvu hláškou 3BT, je možné hledat ještě levný fit hláškou 4 v levné, která je přirozená.
  • dražba druhé drahé je slemový pokus se stejně dlouhými drahými (3 po první odpovědi 1 ukazuje 4/4 na drahých, zatímco 3 po první odpovědi 1 ukazuje 5/5 nebo 6/6)
  • 3BT je kvatitativka bez zájmu o jiné barvy
  • 4 v levné je s přesně 4-listem v drahé a 5+listem v licitované levné
  • opakování vlastní barvy na čtvrtém stupni je se 6+listem a zároveň list nevhodný na Autosplinter, tedy obvykle bez krátkosti
 • 3 jsou bez úvah o slemu a žádost, aby zahajitel dražil první věc, která by odpovídajícího mohla zajímat. Takto dražíme s 5-listem v barvě první odpovědi, ale i se 44/54/55 na drahých, když máme sílu jen na hru a nikoliv úvahy o slemu.
 • opakování barvy první odpovědi na třetím stupni = slaboučké se 6+list, nechť zahajitel zváží, jestli se má hrát vůbec hra.
 • 3 v drahé po první odpovědi v druhé drahé (3 po první odpovědi 1, 3 po 1) = minimálně pokus o slem a nestejně dlouhé drahé barvy (5-4, 6-4, 6-5, ...)
 • 3BT a všechny další hlášky na úrovni celé hry jsou "to play" bez zájmu o slem
 • skoky v nové barvě jsou opět Autosplintery pro barvu první odpovědi

Nic z toho ale nehrajeme po 1x - 1BT | 2BT!

Rebidy novou barvou po jedna na jedna
Jak bylo napsáno výše, protože s pravidelnou rozlohou jsou povinné rebidy v BT, tak rebidy v nové barvě slibují nutně nepravidelnou rozlohu (typicky 5+/4+, ale v některých sledech přichází v úvahu i tříbarevný list s rozlohou 4441). A ještě připomenu i základní vlastnost systémů z rodiny SA, že zahajitel se silou 19+ musí v druhém kole skočit nebo jinak ukázat sílu (třeba reverzem), takže rebid novou barvou v pořadí pod úrovní 2 v barvě zahájení slibuje maximálně 18 bodů a není tedy forsing, i když k zapasování dojde celkem výjimečně. Odpovídající má po rebidu novou barvou v pořadí, která neslibuje rezervu tyto možnosti

 • pasovat, pokud má (semi)fit a úplné minimum (cca 5-6 bodů)
 • opravit do první barvy, což je minimum a neslibuje to nutně ani fit
 • dražit BT v pořadí nebo skokem se silou na příslušný stupeň
 • zvýšit libovolnou barvu zahajitele na stupeň odpovídající síle jeho listu - zvýšení na třetí stupeň (v pořadí i skokem) je výzva do hry
 • opakování vlastní barvy na nejnižším stupni je minimum se 6+listem (výjimečně ve velké nouzi se singlem v první barvě zahajitele by mohl stačit 5-list)
 • opakování vlastní barvy skokem je výzva do hry s dobrým 6+listem
 • se silou na hru skočí na nějaký celoherní závazek nebo použije "Čtvrtou barvu" jako konvenční forsing do hry.

Po rebidech v nové barvě skokem jsme již ve forsingu do hry a dražíme přirozeně a máme k dispozici "Čtvrtou barvu".

Reverz a další dražba po reverzu

Reverz je hláška v pořadí v nové barvě na druhém stupni, která je navíc nad úrovní 2 v barvě zahájení. Jedná se například o sledy 1 - 1 v drahé | 2 nebo 1 v levné - 1 | 2, ale nikoliv o sled 1 v levné - 1 | 2. Reverz slibuje sílu 16+ bodů a je to forsing na jedno kolo Odpovídající pak má tyto možnosti

 • opakování vlastní barvy v pořadí je minimum s 5+listem a není to forsing
 • opakování vlastní barvy skokem na třetí stupeň je výzva do hry se 6+listem
 • "Čtvrtá barva" je obvyklý konvenčí forsing do hry
 • zvýšení libovolné barvy zahajitele na třetí stupeň už je forsing do hry
 • 2BT je nějaké minimum, se kterým nemůžeme/nechceme opakovat vlastní barvu. Zahajitel pak s minimem reverzu (16-18 bodů) povinně draží 3, které odpovídající zapasuje nebo opraví do jiné barvy a vyjádří tak slabost. Pokud má zahjitel 19+ bodů, pak místo 3 nějak jinak popíše svůj list (může například dodražit třílist pro drahou barvu partnera), případně řekne 3BT.

Opakování barvy zahájení a skok na 3BT
S jednobarevným listem s 6+listem (s 5332 rebidujeme jako s pravidelnou rozlohou) máme po jedna na jedna k dispozici 4 rebidy.

 • Opakovat barvu zahájení v pořadí (se silou cca do 15 bodů včetně). Tento rebid musíme použít i s 5-listem, když máme minimum a 5/4 se 4-listem, který již nelze dražit na prvním stupni. Například s minimem a rozlohou 5/4 po sledu 1 - 1 v drahé.
 • Skočit v barvě zahájení na třetí stupeň se silou 16-18 bodů.
 • Skočit na 3BT se silou 19-21 bodů s listem se zádržemi v nedražených barvách nebo s listem se silou 16-18 a kompletní barvou zahájení se zádržemi v nedražených barvách.
 • A konečně může i skočit na 4 v barvě zahájení se silným listem (19-21), když nemá zájem o závazek 3BT (typicky to bude asi s delšími trefy než jen se 6-listem).

Po opakování barvy skokem na třetí stupeň je každá akce kromě pasu forsing do hry, tedy i opakování barvy odpovídajícho je forsující!
Po opakování barvy zahájení v pořadí může mít odpovídající problém ukázat forsing s 5+listem v barvě první odpovědi nebo silně sfitovat barvu zahajitele a dohodneme toto

 • opakování barvy odpovídajícího na nejnižším stupni je slabý list se slušnou barvou a 6+list je skoro povinností. Opakování barvy skokem na třetí stupeň je výzva do hry a 6+list je takovou hláškou již zaručen.
 • zvýšení barvy zahajitele na třetí stupeň je výzva do hry s fitem
 • hlášky v BT jsou přirozené a slibují sílu na příslušný stupeň
 • skoky v nové barvě pod úrovní 3 v barvě první odpovědi je 5+/5+ a GF, 1 - 1 | 2 - 3
 • skoky v nové barvě nad úrovní 3 v barvě první odpovědi jsou splintery pro barvu zahajitele, 1 - 1 | 2 - 3
 • definujeme hlášku, která je nouzovým forsing. Tuto hlášku budeme používat s
  1. 5+listem v barvě první odpovědi a silou alespoň na výzvu do hry
  2. listy, kdy chceme silně fitnou barvu zahájení
  3. a s listy, kdy chceme do slemu ve vlastní barvě
  Zahajitel po takovém nouzovém forsingu přirozené popíše list (hlavně dodraží 3-list v barvě odpovídajícího). Tyto umělé forsingy jsou následující hlášky
  • 2 po 1 - 1 v drahé | 2
  • 2 po 1 - 1 | 2
  • 3 po 1 - 1 | 2
 • nová barva v pořadí, která není nouzovým forsingem je přirozená a forsující (forsing na jedno kolo, když je pod 2 v barvě první odpovědi, GF, když je nad 2 v barvě první odpovědi)

Po Inverted minors 1 - 2 nebo 1 - 2

Zahajitel s minimem (12-13) a PR draží 2BT, s minimem a nepravidelnou rozlohou zvýší levnou na třetí stupeň. Tedy všechny jiné hlášky už ukazují rezervu, ale některé ještě nejsou přímo forsing do hry. Zahajitel může ukázat nejbližší zádrž hláškou v nové barvě v pořadí, což je právě akce, která slibuje rezervu, ale ne nutně forsing do hry. Pokud odpovídající okamžitě navrhne 2BT nebo 3 ve fitnuté levné, tak je to ještě pasovatelné. Pokud oba hráči po inverted projeví chuť něco zkoumat, tak už jsme ve forsingu do hry.

Zahajitel může kromě nejbližší zádrže ještě skočit na 3BT, což je PR se silou 18-19 bodů, nebo dát splintera nad úrovní 3 v barvě zahájení, případně skočit na 4 v barvě zahájení, což je pokus o slem a žádost o cue-bid.

Po Inverted minors 1 - 3 nebo 1 - 3

Každá akce už je forsing do hry. 3 v drahé je rozhodně zádrž s obavou o nějakou jinou zádrž. Skok v nové barvě je splinter, zvýšení na 4 v barvě zahájení je netradiční silný list, kdy chce zahajitel prozkoumat slem i proti listům s 5-9 body.

Zvýšení drahé barvy odpovídajícího

 • zvýšení na druhý stupeň je do 14 bodů a může to být s pravidelnou rozlohou - další dražba je stejná jako po zvýšení 1 v drahé - 2 v drahé, kde je také popsána
 • zvýšení na třetí stupeň je výzva do hry, typicky kolem 16 bodů a jednozančně to slibuje již i barvu zahájení (5-4 nebo 4441)
 • skok na 4 v barvě odpovědi je vždy list s pravidelnou rozlohou a 18-19 bodů
 • skok v nové barvě nad 3 v barvě první odpovědi je splinter a ukazuje maximum zahájení, fit pro barvu odpovídajícího a singla nebo šikenu v barvě skoku. Například 1 - 1 | 4.
 • jednoduchý skok v barvě, ve které by šel dát reverz je tzv. mini-splinter. Je to tedy skok pod úrovní 3 v barvě odpovídajícího a takový skok ukazuje opět fit a singla nebo šikenu v licitované barvě, ale tentokráte stačí síla jen kolem 16 bodů, tedy na výzvu do hry, protože se ještě můžeme zastavit ve fitnuté drahé na třetím stupni.
 • skočit na 4 v levné barvě zahájení, což dohodneme jako fitukazující a vylučující list vhodný na splintera či minisplintera.

Po 1 - 2

S minimem rebidujeme jedině 2BT s pravidelnou rozlohou nebo 2 s nepravidelnou rozlohou. Všechny ostatní rebidy včetně zvýšení na 3 slibují rezervu od dobrých 14 bodů a jsou víceméně přirozené. S pravidelnou rozlohou 18-19 bodů buď ukážeme drahý 4-list na druhém stupni nebo skočíme na 3BT, když drahý 4-list nemáme. Skok na 4 je pokus o slem a žádost o cue-bid.

Po zásahu soupeřů

Po zásahu nehrajeme Inverted minors!
Jednoduchá zvýšení jsou slabá 7-9 bodů a fit (5+list pro trefy, 4+list pro kára). Zvýšení skokem jsou preventivní se silou 3-6 bodů.

Po pobídkovém kontra soupeřů

 • zvýšení byla popsána výše, žádné inverted
 • hlášky v BT jsou přirozené a limitované
 • nová barva na prvním stupni je jako kdyby kontra nepřišlo, pouze s tím rozdílem, že se nemusíme nutit do akce s každými 5 body a dobrovolná akce slibuje dobrých 6 nebo spíše 7+ bodů. Rozhodně je to ale normálně forsing na jedno kolo! Je totiž dost listů, kdy i se silným listem budeme chtít raději hned začít dražit vlastní list a nezdržovat se rekontrem, po kterém by mohli soupeři někdy ještě najít účinný blok.
 • 1 - (kontra) - 2 ukazuje stejně jako podobné sledy po zahájení 1 v drahé kárový misfit, málo bodů (6-9) a slušnou trefovou barvu (velmi často 6+list).
 • rekontra ukazuje list se silou alespoň na výzvu do hry (od slušných 10 bodů) a zároveň indikuje list, který jsme nechtěli nebo nemohli dražit rovnou, tedy například fit pro barvu zahájení, pravidelnou rozlohu, trefovou barvu po partnerově zahájení 1 a podobně.
  Rekontra je forsing do 2BT a všechna kontra v situacích, kdy by byl pas forsing (tedy pod úrovní 2BT) jsou od obou partnerů výjimečně trestná!

Cue-bid barvy soupeřů slibuje 4+list v barvě zahájení a sílu alespoň na výzvu do hry nebo list na forsing do hry bez zádrže v barvě soupěřů. Samozřejmě ale s oběma typy listů můžeme dát i negativní kontra, když nás zajímá nějaká nedražená drahá barva.

Nová barva po zásahu v barvě je vždy forsing
Nová barva na prvním stupni ukazuje 4+list, je to forsing na jedno kolo a již slušných 6 bodů na takovou hlášku stačí. Nová barva v pořadí na druhém stupni nebo třetím ukazuje 5+list a slibuje list alespoň na výzvu do hry v případě hlášky na druhém stupni, ale v případě hlášky na třetím stupni se jedná již o forsing do hry.
Rebidy zahajitele jsou v zásadě přirozené (ukáže fit a limitovaný list zvýšením barvy partnera, ukáže zádrž a minimum/maximum dražbou 2BT/3BT, opakuje svou barvu na nejnižším stupni s minimem a podobně). Víceznačný je jen cue-bid v barvě soupeřů na nejnižším stupni. Ten totiž může znamenat buď silný list bez lepší hlášky (například s fitem a pokusem o slem, s dobrou vlastní barvou bez zádrže v barvě soupeřů), ale může to být i list s minimální silou bez lepší hlášky, tedy bez zádrže v barvě soupeřů, bez fitu pro partnerovu barvu a bez vlastní opakovatelné barvy.
Jednoduchý skok v nové barvě je také přirozený, ukazuje sílu na hru a slušnou barvu (spíše 6+list).
Dvojité skoky jsou stále splintery, i když po zahájení 1 to chce opravdu dobré trefy a raději 6+list.

Všechny hlášky v BT jsou přirozené a limitované.
Na 1BT doporučuji sílu tak 7-9 bodů a s 5-6 spíše pasovat.

Negativní kontra

Negativní kontra je mocná zbraň, bez které by se spousta listů dražila po zásahu jen velmi těžko. Kontra na zásah soupeřů ukazuje hodnoty vhodné na soutěžení, tedy čím vyšší je zásah soupeřů, tím silnější list potřebujeme na negativní kontra. Pár ukázek na pochopení principu, kolik je třeba mít asi bodů na negativní kontra.

 • 1 - (1) - kontra slibuje alespoň slušných 6 bodů a rozhodně 4/4 v drahých barvách. S lepší rozlohou nebo jen s jedním drahým 4-listem budeme dražit 1 v drahé.
 • 1 v levné - (1) - kontra dohodneme jako pobídkové a vylučující pikový 4-list.
 • 1 v levné - (1) - kontra zaručuje srdcový 4+list a řekněme cca (7)8 bodů. V případě listu se silou 8-9 bodů je to korektní hláška i se srdcovým 5+listem, protože na free-bid 2 není list dostatečně silný.
 • 1 - (2) - kontra slibuje alespoň jeden drahý 4-list a minimální síla může být daná tím, jaký máme list. V případě ideálního listu se 4-4 na drahých a s třílistem károvým může jistě stačit třeba 8 bodů, protože nás žádná reakce zahajitele nepřivede do rebidových potíží. Ale třeba jen s jedním drahým 4-listem je třeba mít asi 10+ bodů, abychom měli dobrý rebid, až partner bude dražit 2 v druhé drahé, kde nemáme fit.
 • na 1 v levné - (2) - kontra může stačit dobrých 10 bodů, ale opět je třeba mít na paměti, jestli nás nějaký partnerův rebid nedostane do neřešitelných rebidových problémů

Dražit negativní kontra a později novou barvu v pořadí na druhém nebo třetím stupni není forsing. Dražíme-li takto na v pořadí na druhém či třetím stupni v srdcích, tak to ukazuje 8-9 bodů a kvalitní 5-list či 6+list. Dražíme-li takto 3 v levné, pak to ukazuje 4-list v nelicitované drahé, 5+list v levné a je to síla přesně na výzvu do hry, tedy to není forsing.

Zahajitelův rebid 1BT po zásahu druhého obránce neslibuje zádrž v barvě soupeřů!
Ať už po nové barvě na prvním stupni nebo po negativním kontra se zahajitel může ocitnout v situaci, že je pod forsingem má pravidelnou rozlohu 12-14 bodů bez fitu, ale nemá ani zádrž v barvě soupeřů. Dohodneme, že rebid 1BT neslibuje nutně zádrž v barvě soupeřů a budeme s takovými listy rebidovat právě 1BT. Partner (bude-li mít alespoň na výzvu do hry) se pak případně na zádrž může zeptat dražbou barvy soupěřů v dalším kole. Zároveň dohodneme, že po takovémto rebidu stále hrajeme schéma 1x - 1y - 1BT.

Zahajitelův rebid 2BT slibuje zádrž a (16)17-18 bodů, ale nezaručuje pravidelnou rozlohu
A pozor, neslibuje to ani dubla v barvě odpovídajícího. Například se silným listem a 5+/4 s barvou zásahu prostě zahajitel jiný rebid nemá. A protože není zaručena pravidelná rozloha, tak nemá ani smyslu hrát schéma x-y-2BT. Všechny rebidy zahajitele kromě opakování své barvy jsou forsingem do hry a dražíme maximálně přirozeně.

Po zásahu 1BT (přirozeném i konvenčním)

 • kontra je trestné a vytváří forsing-pasovou situaci do 2BT
 • nová barva v pořadí je přirozená a neforsující
 • nová barva skokem je přirozená a GF (indikuje rozlohový list, když partner nechtěl dát trestné kontra)
 • 2BT je výzva s 5+/5+ v levných nebo s drahým 6+listem - zahajitel vybere lepší levnou a odpovídající případně opraví do drahé má-li 6+list

Po Michaelsovi

 • kontra je silové a vytváří forsing-pasovou situaci do 3 v barvě zahájení
 • nová barva v pořadí je přirozená a forsující
 • hlášky v BT jsou přirozené
 • další podle obecných principů

Po zásahu druhého obránce
Dražíme celkem přirozeně a nehrajeme Support double, kontra je pobídkové s rezervou.
Po zásahu na Inverted zvýšení je pas minimum a každá akce už je GF, celé konvenční schéma se ruší.
Protože zde není zahajitel pod tlakem, tak rebid 1BT slibuje zádrž a nějaký lepší slabý bez. A protože odpovídající neměl jiné možnosti, než běžně odpovědět, tak jsem zpátky v systému, a pokud soupeři už nedraží, tak hrajeme (narozdíl od zásahu na "druhém" místě) schéma x-y-1BT!
Stejně tak rebid 2BT je podle systému (18-19 s PR) a hrajeme schéma x-y-2BT.