Konvence

Čtvrtá barva

Čtvrtá barva je u nás vždy forsingem do hry a partner pak dodražuje další informace, co by mohly být zajímavé, hlavně

 • třílistý fit pro barvu partnera
 • zádrž čtvrté barvy (v pořadí s minimem, skokem s dobrou rezervou)
 • dodraží rozlohu 5+/5+ či 6+/4
 • zvýšení čtvrté barvy je přirozené a ukazuje 4-list, pokud je to ještě vzhledem k dosavadní dražbě možné. Je-li 4-list již vyloučen, pak je zvýšení fragment s Axx či Kxx a snahou dostat případný beztrumfový závazek do listu partnera.

Pokud nemáme ani jedno z výše uvedého, pak dražíme nejbližší hlášku v nějaké naší dříve slíbené barvě. Takovou hlášku musí partner chápat jako nouzovou, která nemusí nutně slibovat extra rozlohu

Po kontru na čtvrtou barvu dražíme následovně

 • pas = nemám, co říct. Pokud partner obnoví dražbu pomocí hlášky rekontra, žádá nás o polodržení v této barvě
 • rekontra = eso ve čtvrté barvě
 • NT = dobré držení čtvrté barvy
 • jiná dražba = vždy ukazuje extra rozlohu

Čtvrtá barva skokem na třetí stupeň je přirozená s rozlohou 5+/5+ a GF.

Fast Arrival

Jedná se o rozlišení síly listu v situacích, kdy je splněna jedna z následujících podmínek

 • již byl dán forsing do hry a máme nějaký fit
 • obě možné fitující hlášky už jsou forsingem do hry

V takových situacích je dražba na nižším stupni silnější než přímá dražba celoherního závazku. Obvykle totiž se silnějším listem budeme potřebovat více prostoru pro průzkum slemu, zatímco s minimem se často zastavíme v celoherním závazku. Typicky tyto situace nastávají po 2/1 nebo po použití “čtvrté barvy“.

Cue-bidy

Jedná se o vyjádření zádrže “druhého kola“ v licitované barvě, při průzkumu barevného slemu (což ale nevylučuje, že se nakonec bude hrát 6BT nebo 7BT). Za zádrž “druhého kola“ se považuje eso, král, singl nebo šikena v příslušné barvě. Takovou zádrž oznamujeme “přirozeně“, což znamená, že dražíme barvu, ve které tuto zádrž máme. Pokud je takových barev více, pak dražíme vždy tu nejbližší.

Kdy je hláška cue-bidem?

 • vždy po použití “Fast arrival“, příklady
  1 - 2
  2 - 3
  4
  1 - 1
  2 - 2
  3 - 4
  4
 • nová barva na 4. stupni (nebo 3 po 3), pokud partner opakoval barvu skokem, příklady
  1 - 1
  3 - 4
  1 - 2
  3 - 3
  4

  Nikoliv však:
  1 - 1
  3 - 3

  Tady se jedná o přirozený pokus prosadit piky přes srdce, odpovídající má zřejmě srdcového singla nebo šikenu a kvalitní vlastní piky.
 • hláška v barvě, která není trumfová, pokud následuje po partnerově cue-bidu. Příklad
  1 - 1
  3 - 4
  4
 • hláška v barvě, která není trumfová, pokud následuje po partnerově “Splinteru“. Příklad
  1 - 4
  4
 • Hláška je cue-bidem také v dalších sledech, kdy se jedná o hlášku na čtvrtém a vyšším stupni, jejíž jediné logické vysvětlení je pokus o slem s fitem a ukázání držení.
 • Pozor ale na situace, kdy je k dipozici pouze jediná hláška, kterou nepotřebujeme v přirozeném významu. V takovém případě tato hláška fituje poslední barvu, ale neříká nic o držení dražené barvy, protože je to jediný způsob, jak ukázat fit a slemové ambice, příkladem může být třeba následující sled
  1 - 1
  2 - 3
  4

  Po hlášce 3 by opakování srdcí i kár bylo přirozeným hledáním nejlepšího závazku (například s dodatečnou rozlohou a bez trefové zádrže) a zvýšení do 4 by zase nebylo pokusem o slem, takže zbývá právě ona jediná hláška 4, která ukazuje pikový fit a maximum dosavadního rozmezí, tedy zhruba 18 bodů. Často to bude s rozlohou 3-5-4-1, ale s kvalitní srdcovou barvou produkující zdvihy sama o sobě to může být i s 2-5-4-2, takže trefové držení není ještě nutně slíbeno.

Hláška na třetím stupni může být cue-bidem pouze v jediném případě, a to jedná-li se o hlášku 3 piky, pokud dohodnutou barvou jsou srdce nebo pokud tato hláška srdce “fituje“.

Cue-bidy na pátém stupni

Princip cue-bidů funguje stejně i na pátém stupni. Pokud je takto dán cue-bid, který dosud nebyl oznámen, pak je to stále eso, král singl nebo šikena. Pokud se jedná o opakování splintera nebo bylo jinak dříve ukázána krátkost v takové barvě (třeba dolicitováním rozlohy 5-4-3-1), pak cue-bid v této krátké barvě slibuje šikenu (nikoliv singl eso). A konečně pokud se jedná o opakování předešlého cue-bidu ukazuje to v licitované barvě kombinaci AK.

Jak dražíme po cue-bidu dále?

Určitě je dobré rozlišit minimálně několik případů

 • Partner dražil cue-bid v první možné barvě, a proto ještě žádný jiný cue-bid nevyloučil. V zásadě se dá říci, že pokračujeme dalším cue-bidem, pokud takový máme, jinak se “vrátíme“ k barvě zahájení, ale rozhodně je možné pokračovat například i dotazem na esa, pokud již víme o kontrole všech barev a jsme přesvědčeni, že i síla spojených listů bude stačit na splnění slemu.
 • Partner “vynechal“ nějakou barvu a nedražil cue-bid v první možné barvě. Pak pokračujeme podobně jako v předcházejícím případě, ale jen tehdy, pokud máme cue-bid v barvě (barvách), kterou partner vynechal. Jestliže totiž nemáme kontrolu druhého kola v této barvě ani my, ani partner, pak mohou soupeři odehrát v této barvě rychle minimálně dva zdvihy a naše šance na slem jsou tudíž ty tam.
 • Zajímavé je se i zamyslet nad situací, kdy jeden z partnerů dává cue-bid a tento cue-bid společně s předchozími hláškami zajišťuje kontrolu všech barčev. Dohodneme, že takový cue-bid slibuje všechna držení a je zároveň vyjádřením skutečnosti, že partner potřebuje do slemu ještě nějakou další rezervu a zatím oznámená síla mu na slem ještě nestačí. Kdyby mu totiž stačila, tak by jasně pokračoval dotazem na klíčové figury a ten poslední cue-bid by vůbec nedával.
 • Když dal partner cue-bid a na něj přišlo kontra, pak musíme hlavně prozkoumat, jestli náhodou nenastala situace, že partner dal cue-bid s holým králem, který je ale před esem a tuto barvu vlastně možná nedržíme...
  • s kontrolou prvního kola dáme rekontra
  • pokud máme v dané barvě singla nebo dámu (nehrozí tedy, že by soupeři měli v této barvě dva rychlé zdvihy), pak pokračujeme cue-bidem, nebo se bez dalšího cue-bidu vrátíme do fitnuté barvy
  • pokud máme v dané barvě alespoň dvě karty nemáme eso ani dámu, tak pasujeme a necháme na partnerovi aby oznámil, jaké držení vlastně má
 • Když jsme dali cue-bid, na něj přišlo kontra a partner zapasoval, čímž vyjádřil obavu o držení příslušné barvy, pak je na nás, abychom vyjádřili, s jakým držením jsme dali cue-bid
  • s kontrolou prvního kola dáme rekontra a partner pokračuje v cue-bidové sekvenci
  • se singlem nebo s KQ (tedy s držením druhého kola, které je nepodehratelné) pokračujeme v cue-bidové sekvenci
  • s holým králem se vrátíme do fitnuté barvy a varujeme partnera, že tuto barvu vlastně asi nedržíme a slem bychom neměli dražit

Poznámka: Nedražíme jako cue-bid krátkost, pokud se jedná o barvu, ve které partner slíbil alespoň pětilist!

Splintery

Žádné neobvyklé dohody o splinterech dělat nebudeme. Neekonomický skok v nové barvě (typicky dvojitý), který zjevně nepotřebujeme v přirozeném významu ukazuje fit pro poslední barvu a nejvýše singla v dražené barvě. Partner reaguje buď návratem do fitnuté barvy, pokud má minimum a zároveň mu mu splinter list ještě oslabil, případně dá cue-bid nebo nabídne přirozené 3BT.

Kvantitativní 4BT

Kvantitativní 4BT jsou přirozenou výzvou do slemu. Naznačují rezervu a list bez fitu pro barvu(y) partnera a bez chuti další fity případně hledat. Hláška 4BT je kvantitativní, pokud

 • následuje ihned po hlášce v BT (v pořadí i skokem)
 • následuje ihned po hlášce 4 v levné jako přirozené nabídce, a když danou levnou šlo fitnout nějakým cue-bidem
 • je to hláška skokem v situaci, kdy jsme zatím nenašli žádný fit a libovolnou barvu by bylo možné fitnout na nižším stupni (třeba přes čtvrtou barvu, hláškou 4 v levné a podobně)

Ukázky kvantitativních 4BT

 • 1BT - 4BT (odpovídající by měl mít cca 15-16 bodů bez drahého 4-listu)
 • 1 - 2 | 3 - 3BT | 4BT (zahajitel by měl mít cca 17-18 bodů)
 • 1 - 2 | 2 - 4 | 4BT - odpovídající draží hodně silně (se slabším zájmem o slem mohlo pokračovat hláškou 3), takže zahajitel by měl mít na odmítnutí list pro kára opravdu velmi velmi nevhodný. S ostatními listy zahajitel pokračuje cue-bidem a nechá situaci řídit odpovídajícího. Pozor i 4 by byly jasným cue-bidem pro kára (bez srdcového), protože hláška 2 slibovala přesně 5-list a zahajitel tedy nemůže mít chuť hrát závazek 4, když je odpovídající nefitnul. Zahajitel bude mít na 4BT minimum a rozlohy například 5-3-1-4, 5-3-0-5 nebo 5-2-1-5.
 • 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4BT - Zahajitel ukázal minimum s právě 5-listem srdcovým a po umělém GF 2 dodražil rozlohu se 4+listem károvým. Odpovídající nechtěl prosazovat ani svoje trefy (dražil by trefy ve druhém kole místo vyčkávacího GF), ani fitnout libovolnou červenou barvu, když k tomu měl prostor, takže jeho skok na 4BT je jasně kvantitativní s držením obou černých barev.

A co když v těchto sledech máte ještě větší rezervu a nemáte žádný fit? Bojíte se, že skočíte na 6BT a budou chybět dvě esa? Nebojte se :-) Nebo případně ukažte fit v nějaké klíčové barvě (jejíž zdvihy budete do 6BT nutně potřebovat), pak se pro tuto barvu zeptejte na klíčové figury (viz RKCB), zjistěte, jak jste na tom a teprve až pak případně skočte na 6BT.

Navíc dohodnete, že v situacích, kdy by byly 4BT kvantitatvní, je skok na 5BT výzva do velkého slemu.

Ještě uvedu další ukázky, kdy je hláška 4BT přirozená, i když ne přímo výzvou do slemu.

 • Když následuje ihned po hlášce 4 v levné, která je dodražením rozlohy a není zaručen fit. Takové 4BT neslibují rezervu, nejsou pokusem o slem, jen ukazují na list bez fitu.
 • Když jsme dražili 3BT jako návrh závazku a soupeři předražili na čtvrtém stupni. Pak 4BT ukazují rezervu, chuť hrát tento závazek, ale nejsou pokusem o slem. Příkladem může být třeba sled 1 - 2 | 3 - 3BT | 4 - 4BT (zahajitel dodražil 5+/5+ a alespoň malý pokus o slem a odpovídající má třeba 2-4-5-2 nebo 2-3-6-2)

RKCB "1430" alias Allum

Pokud jsme nenašli fit, pak je hláška 4BT typicky kvantitativní. Pokud jsme našli fit nebo skok na 4BT fituje poslední barvu, pak na 4BT odpovídáme počet tzv. klíčových figur, což jsou 4 esa, trumfový král a někdy do odpovědi zahrneme rovnou i trumfovou dámu. Naše sada odpovědí na Allum 4BT vypadá takto

 • 5 = 1 nebo 4 klíčové figury
 • 5 = 0 nebo 3 klíčové figury (když 3, tak bez trumfové dámy)
 • 5 = 2 klíčové figury bez trumfové dámy
 • 5 = 2 klíčové figury s trumfovou dámou
 • 5BT = 3 klíčové figury s trumfovou dámou

Pokud odpověď nenesla informaci o dámě, pak je nejbližší hláška v barvě (mimo trumfovou) dotaz na trumfovou dámu a odpovídá se takto

 • návrat do dohodnuté barvy na nejnižším stupni = nemám dámu
 • hláška v barvě mimo trumfovou = dámu mám a v licitované barvě mám něco zajímavého navíc.
 • 5BT = dámu mám, ale nemám nic zajímavého/dražitelného navíc

Dohodneme navíc, že pokud hráč slíbil alespoň primérní list a odpověděl 5, tak dotaz na dámu nehrajeme a předpokládáme 3 klíčové figury bez dámy.

Nebyl-li dán Allum hláškou 4BT (protože to nešlo, nebo jsme nejprve chtěli prozkoumat nějaký klíčový cue-bid na pátém stupni), pak je hláška 5BT Allum s identickou sadou odpovědí, jen o stupeň výš.

Exclusion RKCB

Skok na pátý stupeň (není-li to nejnižší hláška, jak dát splinter) je splinter kombinovaný s dotazem na esa. Ukazuje to šikenu v licitované barvě a partner odpovídá jako na Allum "0314" s vyloučením esa v barvě šikeny. Po odpovědi na takovýto dotaz může ještě následovat jakákoliv z konvencí, která se uplatňuje po Allumu - dotaz na trumfovou dámu, Doroszewicz, 5BT jako pokus o velký slem a podobně.

Ukázkové sledy mohou být třeba 1 - 2BT | 5 nebo 1 - 2 | 5 či 1 - 5.

5BT pokus o velký slem

Ve stejné situaci, kdy by nová barva byla Doroszewiczem, hláška 5BT slibuje všechny klíčové figury a je obecným pokusem o velký slem. Partner buď s jasnou rezervou skočí přímo na velký slem, s jasným minimem bude dražit malý slem ve fitnuté barvě, ale může i dražit barvu pod úrovní malého slemu a ukázat, kde má něco navíc a nechat definitivní rozhodnutí na partnerovi.

Blackwood

Klasického Blackwooda hrajeme jen ve sledech 1 v barvě - 4BT. To je dotaz na počet es, neindikuje žádný fit a odpovídající po odpovědi rovnou určí konečný závazek. Odpovídáme prostě a to takto

 • 5 = 0 nebo 4 esa
 • 5 = 1 eso
 • 5 = 2 esa
 • 5 = 3 esa

Situace s forsujícím pasem na nízkém stupni

Je celkem dost situací, kdy jsme po zásahu soupeřů na nízkém stupni slíbili jasnou bodovou převahu. Typicky hláškou kontra či rekontra. Pro tyto situace dohodneme následující

 • byl-li by pas na nízkém stupni forsing (jsme pod nebo přesně na úrovni hlášky, kam byla vytvořena forsing-pasová situce), tak kontra ve stejné pozici je trestné
 • nad úrovní hlášky, kam byla vytvořena forsing-pasová situce jsou kontra pobídková a ukazují rezervu
 • byl-li by pas na nízkém stupni forsing, pak dražba v pořadí ukazuje rozlohový list s minimem (6+list či 5+/5+) a indikuje list, kdy bychom stejně odešli z případného trestného kontra partnera. Hláška skokem v identické situaci je GF se zajímavou rozlohou.
 • Cue-bid barvy soupeřů (je-li nějaká) je dobrá rezerva a list, se kterých bychom stejně nechtěli pasovat případné trestné kontra partnera. Typicky to bude tříbarevný list s ostrou krátkostí v barvě soupeřů.
 • Hlášky v BT jsou s dobrou zádrží, ale bez chuti trestně kontrovat. Typicky krátká silná barva v té jejich nebo rychlé zdvihy s držením.

Ukázky situací s forsujícím pasem na nízkém stupni

 • soupeři zasáhnou po našem dva na jedna - po 1 v drahé - 2 jsme ve forsingu do 2 v barvě zahájení, po jiných dva na jedna jsme ve forsingu do hry.
 • soupeři pobídkově kontrovali naše zahájení 1 v barvě a přišlo rekontra - forsing do 2BT
 • Po dvoubarevném zásahu soupeřů (Michael's, polský 1BT, a podobně) a kontru odpovídajícího - forsing do 3 v barvě zahájení (po polském 1BT forsing jen do 2 v barvě zahájení)
 • po zásahu soupeřů přirozeným 1BT a kontru odpovídajícho - forsing do 2BT
 • po našem zahájení 1BT, kontra nebo konvenčním zásahu soupeřů a (re)kontra odpovídajícího - forsing do 2BT