Dražba v zásahu

Tahle sekce potřebuje ještě dopracovat!

Reopen

Obecně platí, že se na pozici reopen (pozice, kdy soupeři učinili poslední nabídku a náš pas by již ukončil dražbu) draží velmi podobně a mnohdy zcela identicky jako na "živé" pozici, pouze s tím rozdílem, že akce mohou být o něco slabší.

Reopen soupeřova zahájení 1 v barvě

Nezapomínejte, že partnerův pas na zahájení soupeřů nevylučuje, že má partner primerku nebo dokonce lepší list. Pokud nemá partner na silné kontra na vlastní barvě, a pokud nemá 3+listy ve zbylých barvách je nucen pasovat třeba i se 14 či 15 body. Myslete na to a s 10+ body otevírejte dražbu tak často, jak to jen jde. Na zásah 1 v barvě vám bude dokonce stačit ještě méně.

Téměř univerzální zásada pro reopen 1 v barvě: Na všechny akce stačí o 2 body méně.

Kontra : Od (9)10 bodů s 3+listy ve zbylých barvách nebo 14+ bodů.

1 v barvě : Od 6 bodů s 5+listem.

1BT : Pravidelná rozloha se zádrží v barvě soupeře a (12)13-15 bodů.

2 v barvě v pořadí : Od (8)9 bodů s 5+listem.

Jednoduchý skok v barvě : Konstruktivní hláška, cca 11-13 bodů se 6+listem.

Skok na 2BT : Pravidelná rozloha se zádrží v barvě soupeře a 19-21 bodů.

2 v barvě soupeře : Silný dvoubarevný list, rozloha 5+/5+ od cca 14 bodů.

Reopen soupeřova zahájení 1BT

Veškeré konvenční postupy platí zcela stejně jako na druhém místě. Pouze na reopen pozici si můžeme dovolit akci i se slabším listem, protože na partnera vychází nějaké body, když si soupeři nedali ani výzvu do hry.

Reopen soupeřova slabého zahájení 2 v barvě

Kontra : Od 10 bodů s 3+listy ve zbylých barvách nebo 14+ bodů.

2 v barvě : Od (10)11 bodů s 5+listem.

2BT : Pravidelná rozloha se zádrží v barvě soupeře a 13-15 bodů.

3 v barvě v pořadí : Od (10)11 bodů s 5+listem.

Jednoduchý skok v barvě : Konstruktivní hláška, cca 14-16 bodů se 6+listem.

Skok na 3BT : Pravidelná rozloha se zádrží v barvě soupeře a +/- 20 bodů.

3 v barvě soupeře : Silný dvoubarevný list, rozloha 5+/5+.

Ostatní akce na pozici reopen

Obecně je hlavním cílem akce na pozici reopen soutěž o částečný závazek. Na akce stačí o něco méně bodů a silnější listy dražíme nejprve kontrem a až v dalším kole ukážeme typ listu.

Některé obecné dohody k soutěžní dražbě

Pokud slíbil soupeř nějakým dvoubarevným zásahem/zahájením 4+list, tak je dražba takovéto barvy přirozená.
Pokud například zahájení 2 v nějaké levné slibuje podprimérní list s oběma drahými barvami minimálně 5+/4+, pak jsou zásahy v obou drahých barvách přirozené s 5+listem. Pouze hledíme na lepší kvalitu barvy, když víme, že je to proti oznámenému 4+listu.

Dotaz na zádrž / Oznámení zádrže
Pokud soupeři dražili/slíbili jen jednu známou barvu, pak je dražba této barvy (není-li jasně dohodnuto jinak) dotazem na zádrž v dané barvě. Pokud ale dražili/slíbili dvě barvy, pak je dražba takové barvy oznámením zádrže v dané barvě.