Hra v obraně - Výnosy

5. dubna v 22:26

Mnohokrát jsem byl svědkem, jak se i ti pracovitější a učenlivější hráči klubu utápí při hře v obraně. Pokusím se sepsat něco o dohodách o výnosech, a později i o markování. Nechci nikomu mluvit do toho, jak bude vynášet nebo markovat. Ale těm, co neví, tápou a hledají pomoc, nabízím radu a své zkušenosti.

U výnosů je rozhodně dost prostoru pro vlastní partnerské dohody a to, co uvádím berte jen jako doporučení pro řekněme alespoň středně pokročilé hráče. A nezapomínejte, že prvním krokem před výnosem je analyzovat dražbu a vybrat správnou barvu výnosu. Až když toto uděláte, zamyslete se nad tím, která je ta správná karta pro výnos z vybrané barvy, aby i partner (někdy bohužel i hlavní hráč) věděl, jak asi vaše barva vypadá, nebo proč jste tento výnos zvolili.

Pár tipů, jak vybrat barvu výnosu do beztrumfového závazku

 • Nejvýše na seznamu výnosů jsou barvy vedené úplným tří nebo čtyřkartovým sledem. V závěsu jsou neúplné sledy.
 • Vysoko jsou také výnosy do partnerovy barvy, zvláště po zásahu nebo výnosovém kontru.
 • Dávejte přednost výnosu z nelicitované drahé před nelicitovanou levnou. Ale pokud je levná jasně silnější než drahá, neste levnou.
 • Výnos od AQxx nebývá nejlepší. Ale s AQxxx už je to jiná!
 • Neexistuje žádný zákon, který by tvrdil, že musíte vynášet svou nejdelší barvu. Zdravý rozum vás může přesvědčit o opaku. Máte-li například mizerný pětilist a k tomu čtyřlist KQJ9, bude skoro jistě lepší vynést z toho čtyřlistu.
 • Do slemu buďte opatrnější s výnosem malé karty od figury, obzvláště pak od krále.
 • Poslouchejte dražbu a získávejte informace. Jsou v ní. Například pokud partner měl příležitost zasáhnout na prvním stupni, ale neudělal to, je to znamení. Pokud měl možnost kontrovat umělou hlášku a neudělal to, je to také znamení. Pokud partner nepodpořil vaši barvu, je to další znamení. Pokud soupeři neskončili v závazku v drahé barvě, můžete předpokládat, že v ní mají méně než osm karet…

Výnosy do beztrumfového závazku

 • Z úplného sledu (AKQ, KQJ, QJT atd) neseme nejvyšší kartu.
 • Z přerušeného sledu (AKJ, KQT, QJ9, někdy třeba i od KQ9 nebo QJ8) neseme také nejvyšší kartu, ale pokud máme navíc barvu dostatečně dlouhou a silnou, tak můžeme vynést druhou nejvyšší (tu těsně nad přerušením) jako žádost, aby se partner odblokoval, pokud má tu kartu těsně pod tím. Třeba z AKJTx vynést krále, z KQT9x vynést dámu. Například z KQT9x vám to může ušetřit hádání, co hrát dále, až hlavní hráč vynesenou figuru propustí. Budete vědět, jestli pustil s holým esem (partner se odblokoval) nebo propustil s AJx a teď čeká na výnos do vidle AJ.
 • Z vnitřních sledů s kombinací JT nebo T9 (AJT, KJT, AT9, KT9, QT9) neseme desítku z kombinací s JT (desítku z KJT) a devítku z kombinací s T9 (devítku z KT9).
 • Z AQJ neseme dámu.
 • Chceme-li vynést z barvy vedené AK figuru, pak neseme eso.
 • Z alespoň 4-listu bez sledu s nejvyšší kartou devítkou nebo nižší neseme druhou nejvyšší (sedmičku z 9763), ale pokud je druhá dost malá, lze vynést i nejvyšší. Například z 7432 bude lepší vynést sedmičku, aby si po čtyřce partner nemyslel, že je to od figury.
 • Z alespoň 4-listu bez sledu s alespoň desítkou neseme čtvrtou.
  Toto platí (na rozdíl od výnosů do barevného závazku) i pro kombinace s dvoukartovým sledem (třeba QJxx, KQxx). Výjimkou může být situace, kdy nesete z T752, ale nesete to proto, abyste dostali partnera do zdvihu a ten zahrál do vaší silnější barvy, od které nechcete vynést. V takovém případě vyneste také druhou nejvyšší (sedmičku z T752), aby partner poznal "negativní výnos" a nevracel tuto barvu, až se dostane do zdvihu.
 • Ze třílistu s právě jednou kartou hodnoty alespoň desítky (Kxx, Txx, atd.) neseme nejmenší.
 • S třílisty se dvěma figurami je ale trochu problém. Ze třílistů AKx, KQx, QJx, JTx a T9x neseme logicky nejvyšší, abychom barvu nezablokovali. Zablokování hrozí i s dalšími kombinacemi jako AQx, KJx, a podobně. Z AQx bych doporučil vynést dámu, ale z ostatních podobných kombinací radši neseme malou, abychom partner nepletli, co vlastně máme. I když výnosu klukem od AJx nebo KJx se nedá nic vytknout, jen to chce dost představivosti od partnera, aby se v situaci zorientoval.
 • Ze třílistu s nejvyšší devítkou nebo nižší neseme nejvyšší jako signál, že tam nic nemáme.
 • Z dubla (například do partnerovy dražené barvy) neseme vyšší.
 • Nakonec jedna specialita. I když máte slušnou barvu (KQJxx) může být nejlepší vynést malou, pokud soupeř tuto barvu dražil, ale vy tuto barvu považujete za největší šanci obrany na poražení. Proč? Jestli partner nemá v této barvě nic, pak ji soupeř stejně drží dvakrát. Co když ale má partner třeba eso nebo desítku? Pak to bude velmi často v dublu a jestliže vynesete velkou, tak buď barvu zablokujete, nebo se budete muset zbavit zdvihu. Jen po výnosu malou vytěžíte z takové barvy maximum.

Dá se říci, že neseme celkem přirozeně až na dvě výjimky. Výnos klukem popírá vyšší kartu ve vynesené barvě a desítka nebo devítka mohou být i třetí nejvyšší z kombinací Figura-kluk-deset, respektive z Figura-deset-devět. Druhou výjimkou je silný výnos žádající partnera o odblokování, v takovém případě neseme kartu těsně nad tou, kterou má partner odblokovat. Pokud partner vidí výnos například dámou, pak předpokládá výnos od QJT nebo QJ9, pokud ale kluka najde ve svém listu, musí zpozornět a uvědomit si, že je to zřejmě právě ona situace, kdy ho žádám o odblokování, i když musí zvážit i to, jestli to náhodou není pokus trefit barvu partnera s Qx. Jelikož jsou ale výnosy krátkou figurou do beztrumfového závazku velmi výjimečné, neudělá chybu, když bude předpokládat žádost o odblokování.

Ze tří nebo čtyř bezcenných karet neseme velkou, abychom popřeli figuru. Z pěti nebo šesti bezcenných karet neseme vysokou, když o vracení barvy nemáme zájem, ale můžeme vynést i čtvrtou nejvyšší, máme-li jeden nebo dva vedlejší vstupy a neseme tuto barvu proto, že se chceme pokusit o její vypracování.

Tipy pro výnosy do barevných závazků

Než vynesete, pomáhá položit si pár trefných otázek:

 • Mají fit? Obávali se beztrumfového závazku, protože jsou slabí v jedné z barev?
 • Vstoupil partner do dražby? Měl možnost zasáhnout na prvním stupni, ale neudělal to? Mohl použít výnosové kontra na umělou hlášku, ale neudělal to?
 • Máte krátkost? Má ji partner? Možná byste se mohli pokusit o snap, nebo ho mohli nabídnout partnerovi.
 • Co vaše trumfové držení? Vaše trumfová zádrž často určuje váš výnos. Například máte-li trumfovou kontrolu (Ax, Axx nebo Kxx), jsou výnosy z krátkosti zajímavější, než když trumfovou kontrolu nemáte.
 • Máte silný sled vedený AK nebo KQJ? Pokud ano, zřejmě se nemusíte zabývat jinými pravidly.

Kdy může být vhodný trumfový výnos?

 • Hlavní hráč dražil dvě barvy a tichý hráč si vybral tu druhou - to dost často znamená, že v té první barvě je krátký a hlavní hráč bude chtít tuto barvu zřejmě vypracovat několika snapy.
 • Vaše linka má bodovou převahu - pak bývá často hlavním nebo dokonce jediným zdrojem zdvihů soupeřů snapování.
 • Na stole bude bodově slabý list a máte figury za hlavním hráčem - v takových situacích je příliš nebezpečné vynášet od figur, pasivní výnos trumfem bude často dobrá volba.
 • Partner pasoval vaše pobídkové kontra na velmi nízkém stupni - obzvláště pasoval-li partner vaše pobídkové kontra na prvním stupni, tak to ukazuje, že má velmi dobré trumfy a připravit hlavního hráče o možné snapy nebude od věci.

Naopak neneste trumf zejména v situacích, kdy jeden ze soupeřů má navíc boční barvu a tuto barvu nemáte dobře pod kontrolou. Stejně tak nebývá vhodný výnos trumfem do závazků, ve kterých to z dražby vypadá, že soupeři nemají fit (typicky třeba po slabé opravě do první barvy na druhém stupni).

Pár dalších tipů pro výnosy do barevného závazku

 • Máte-li čtyři trumfy (nebo dokonce více) bývá dobrou strategií přinutit hlavního hráče ke snapu od dlouhých trumfů. Snažte se tedy vynést jeho nejkratší barvu, což bývá dost často ta vaše nejdelší.
 • Výnosy krátkostí bývají lákavé a jsou mocnou zbraní v trumfových závazcích, ale nenechte se příliš často zlákat k výnosu z malého dubla, pokud k tomu nejsou další indikace - často vypracováváte barvu soupeřům. A také si dobře prohlédněte vaše trumfové držení - máte-li například KQx v trumfech, tak vlastně snapovat nechcete, že?
 • Pokud existuje opodstatněná obava, že hlavní hráč zahodí ztrátové zdvihy na boční barvu, neste aktivně se snahou vypracovat/odehrát zdvihy dříve, než zmizí.
 • Nezapomeňte poslouchat dražbu, třeba vám prozradí/naznačí, že má krátkost partner.
 • Vřele se nedoporučuje vynášet do barevného závazku malou od esa!

Výnosy do barevných závazků

 • Z dubla neseme vyšší.
 • Výnosu z malého třílistu se snažíme vyhnout, ale pokud není zbytí, pak se zamyslete nad tím, co bude pro partnera cennější informace. Pokud jako cennější ohodnotíme informaci o délce, pak neseme nejmenší. Jestli oceníme jako cennější informaci, že je to výnos od ničeho, pak neseme nejvyšší kartu. Mnozí za "standardní" považují vynést prostřední, ale to je ta nejnečitelnější karta, po které typicky partner nepozná vůbec nic.
  Pokud neseme z bezcenného třílistu do barvy, kterou dražil partner, pak neseme malou, když jsme tuto barvu v dražbě nepodpořili - informace o délce bude zřejmě podstatnější, aby partner poznal, kolik kol barvy projde, ale hlavně aby se nám nepokoušel dát snap. Pokud jsme ale partnera v dražbě podpořili a neseme do fitnuté barvy z bezcenného třílistu, pak neseme nejvyšší kartu - o délce už partner ví a je na místě ukázat, že v té barvě nic nemáme.
 • Z alespoň třílistu s jednou figurou nebo s nesousedními figurami neseme nejnižší ze třílistu nebo čtyřlistu, z delších barev neseme čtvrtou nejvyšší.
 • Vynášet bezdůvodně eso od holého esa je zřídkakdy dobrá strategie, takže výnos esem slibuje většinou barvu vedenou AK. Jsou ale dvě výjimky, kdy budeme chtít rozumně často vynést eso od holého esa, a v těchto případech je výnos esem od Ax.. a král je buď od AKx... nebo od KQ... Tyto dvě situace jsou
  • pokud neseme barvu, kterou jsme dražili a podpořili si ji
  • hraje-li se závazek na pátém a vyšším stupni
 • Z dublu AK neseme krále.
 • Výnos králem/dámou/klukem (kromě případů výnosu králem popsaných výše) slibuje sled vedený touto kartou - K od KQ, Q od QJ, atd. Na rozdíl od výnosů do beztrumfových závazků, zde stačí dvoukartový sled k výnosu figury.
 • Výnos desítkou/devítkou je opět buď sled vedený touto kartou, nebo vnitřní sled s JT respektive s T9 - desítka například může být od KJT, devítka od KT9 nebo QT9.
 • z bezcenného 4+listu neseme jako do bezů typicky druhou nejvyšší, ale můžeme si vybrat i nejvyšší kartu, pokud se nám bude zdát čitelnější.

Další výnosy "uprostřed partie"

 • Tyto výnosy jsou vlastně úplně stejné, ale s mnohem větším přihlédnutím k tomu, že malá karta naznačuje, že to neseme proto, že máme v úmyslu v této barvě vypracovat vlastní zdvihy, respektive stojíme o to, aby ji partner později vrátil. Zatímco když neseme barvu proto, že se tím snažíme dostat partnera do zdvihu, nebo podehrát nějaké držení stolu/hlavního hráče, pak neseme nejvyšší nehrající kartu.
 • Výnos esem je uprostřed partie vždy od holého esa a markuje se do něj pozitivně hlavně s králem, případně s chutí pokračovat z jiného důvodu.
 • Výnos králem je uprostřed partie od AK i od KQ.

Přidání na třetím místě

Tady je pár rad pro situace, kdy partner vynesl, hlavní hráč přidal ze stolu a řada je na nás. Nejedná se o situace, kdy bychom markovali, budeme se soustředit na situace, kdy ještě můžeme vzít zdvih.

 • Partner nese malou, na stole jsou malé karty a nemáme žádné karty stejné hodnoty (sled), přidáme nejvyšší kartu.
 • Když ve stejné situaci máme sled "nejvyšších" karet, pak přidáme tu nejnižší z nejvyšších. Tedy kluka z QJxx, krále z AKx, atd. ale krále i z KJ10, není-li dáma na stole. Máme-li přerušený sled nebo vnitřní sled a chybějící karta či karty je/jsou na stole, pak hrajeme opět nejnižší ze sledu. Tedy s 10xx na stole přidáme z QJ9x devítku. Tedy obecně, chceme-li dát nejvyšší, pak přidáváme z rovnocenných nejvyšších karet tu nejnižší.
 • Když je na stole figura, hlavní hráč požádal o malou kartu ze stolu a my máme vyšší figuru, pak pokud to není případ popsaný již ve druhém bodě, tak je třeba zvážit, zda zahrát "vysoko" nebo ušetřit onu vyšší figuru. Je třeba zvážit aspekty každé takové situace v kontextu celého rozdání, ale v zásadě by se dalo toto rozhodnutí formulovat do pravidla, že můžete-li přidat nižší kartu než figura na stole a tato karta je alespoň devítka, tak je to velmi často nejlepší zahrání. Pokud by nepřidání vyšší figury znamenalo, že přidáte osmičku nebo nižší kartu, pak je spíše lepší přidat tu figuru. Tedy s Qxx na stole přidáme z K10x desítku, ale z K73 se doporučuje přidat krále. Zároveň je třeba ale dát pozor na situace s esem, když se hraje barevný závazek. Pozor ať se vám nestane, že partner vynesl od krále, na stole je Qxx a vy s A10xx přidáte desítku, kterou vezme hlavní hráč dubl klukem.
 • Pokud je na stole figura vyšší, než máme jako třetí hráč na řadě, pak se chováme, jako by tam žádná figura nebyla. Tedy s Kxx na stole přidáme z J10xx desítku, z Q10xx dámu atd.
 • Nese-li partner do beztrumfového závazku figuru a máme druhou figuru, pak je třeba ji v prvním zdvihu odblokovat nebo partnerovu převzít, pokud nehrozí, že tím nečekaně vyroste nějaká karta stolu. Jinak hrozí zablokování této barvy. Tedy nese-li partner kluka, hlavní hráč dává ze stolu eso, pak s Qx přidáme dámu. Nese-li partner dámu, na stole jsou samé malé a my máme dubl krále nebo dubl eso, pak převezmeme v prvním zdvihu partnerovu dámu naší figurou. Situace, kdy můžeme tímto zahráním povýšit kartu stolu je třeba tato: partner nese dámu (z QJ9...), na stole je třetí desítka a my máme dubl krále. V takové situaci převzetí zvažte, může být správné i chybné, ale každopádně převzetím hrozí vypracování desítky stolu.
 • Vynesl-li partner trumf, pak většinou stejně nejde o to, vypracovat naší straně zdvih, takže máme-li vyšší kartu než stůl a máme-li šanci na pozdější snap nebo přesnap, pak nepřidáme nejvyšší.
 • Pokud jsme si jisti, že partner nese do barevného závazku dubla, pak s esem bez šance na dozdvih eso nepřidáme, ale pokusíme se namarkovat pozitivně. Pozor ale na etickou stránku těchto situací - zahrajeme-li takto malou kartu v nestandardním tempu, můžeme předat partnerovi neoprávněnou informaci a on si musí dát pozor, aby ji nevyužil.
 • S dlouhou dobrou barvou bez bočního dozdvihu může být často správné nechat hlavního hráče vzít hned první zdvih. Partner má možná jen dubla a je třeba zachovat komunikaci v této barvě, respektive zabránit hlavnímu hráči v jejím zablokování.

To bylo několik obecných pravidel, ale nikdy nezapomeňte vyhodnotit situaci a rozdání jako celek. Snažte se dovodit co nejčastěji, jak asi vypadá barva, ze které partner vynáší, a přehrajte si možné scénáře, co se asi může stát, když přidáte tu či onu kartu.

Vracíme barvu výnosu

Ať už jsme vzali přímo první zdvih a chceme vrátit vynesenou barvu, nebo vzal první zdvih hlavní hráč, my se dostali ke zdvihu později a chceme vrátit vynesenou barvu, je na místě dohodnout s partnerem některá pravidla, jakou kartu hrajeme ke druhému zdvihu v této barvě. Klíčem je předat informaci o počtu nebo se odblokovat.

 • Z dubla hrajeme vyšší kartu.
 • S figurovým sledem vracíme nejvyšší ze sledu.
 • Se třemi kartami vracíme nejnižší kartu.
 • S více než třemi zbývajícími kartami vrátíme třetí nejvyšší.
 

S inspirací v knize "Modern bridge defense" sepsal Pavel Pěkný