Hra v obraně - Markování

5. dubna v 22:24

Mnohokrát jsem byl svědkem, jak se i ti pracovitější a učenlivější hráči klubu utápí při hře v obraně. Pokusím se tedy sepsat něco o dohodách o markování, které by se daly označit za takové esperanto hry v obraně. Samozřejmě někdo markuje sudý počet velká-malá, jiní malá-velká, podobně je to s markováním názoru na pokračování ve vynesené barvě. Někdo markuje při odhozu cyklicky, druhý lichá-sudá a třetí Lavinthala, ale to jsou vše jen technikálie, které nechť si zvolí každá dvojice. Sice budu pro účely příkladů předpokládat obracené markování attitude, klasické markování počtu a Lavinthala, ale hrajte si to klidně jinak. Cílem je hlavně popis toho, co je vhodné v které situaci markovat. A v tomto ohledu panuje mezi většinou bridžistů překvapivě víceméně jednotný základní pohled na věc.

Nechci nikomu mluvit do toho, jak bude vynášet nebo markovat. Ale těm, co neví, tápou a hledají pomoc, nabízím radu a své zkušenosti.

Na úvod bych chtěl poznamenat, že markováním nedáváme partnerovi žádné příkazy, co se má hrát dál. Pouze předáváme informace o vlastním listu nebo o našem pohledu na linii obrany. Partner takovou informaci přijme, zakomponuje do vlastních úvah a pokusí se najít ideální pokračování.

Signály dělíme na tři základní druhy

 • "attitude" - ukazujeme názor na to, zda ve vynesené barvě chceme pokračovat či nikoliv. Tuto marku používáme výhradně v situacích, kdy do zdvihu vynesl partner, a to ještě ne vždy. Často totiž ze stolu přijde karta, kterou budeme muset/chtít přebít, aby hlavní hráč nezískal zdvih lacino.
  V dalším textu předpokládám, že se "attitude" markuje stylem, kdy malá karta ukazuje zájem o pokračování, zatímco nejvyšší nehrající karta ukazuje nezájem o pokračování. Existuje teoretická výhoda takového postupu, ale za "standardní" se zatím stále považuje ukazovat pozitivní názor markou velká-malá. Je na vás s partnerem, co si zvolíte. Všimněte si, že klíčová je chuť/nechuť pokračovat, nikoliv to, jestli ve vynesené barvě máme nebo nemáme figuru. Leckdy je správné markovat pozitivně i bez figury ve vynesené barvě a obráceně, leckdy je správné markovat negativně, přestože v barvě výnosu máme figuru.
 • počet - ukazujeme aktuální počet karet v dané barvě. Marka malá-velká bude v našem pojetí ukazovat lichý počet a velká-malá bude ukazovat sudý počet karet. Tuto marku používáme typicky v situaci, kdy do zdvihu vynesl soupeř, ať už z ruky nebo ze stolu.
 • zájem o jinou barvu - ukazujeme, ve které ze zbývajících barev máme něco zajímavého nebo které chceme aby partner zahrál, nebude-li mít lepší linii obrany. Tento signál používáme hlavně při odhozu a když přidáváme nezajímavé karty v trumfové barvě. Vysoká karta ukazuje zájem o vyšší barvu, nízká karta ukazuje na nižší barvu.

První signál nazývám "attitude" nikoliv proto, že bych si liboval v anglických názvech, ale jednoduše proto, že přesně vystihuje smysl toho signálu a zároveň se mi nelíbí v Čechách zažité "chci-nechci".

Marku malá-velká (ať už značí cokoliv), začínáme vždy nejmenší kartou!

Marku velká-malá začínáme typicky nejvyšší nehrající kartou s výjimkou marky počtu od malého 4-listu, kde volíme typicky druhou nejvyšší kartu (sedmičku z 8752).

Výše uvedené pořadí signálů není náhodné a určuje zároveň prioritu signálů. Má-li se podle později uvedených dohod něco markovat a tato marka zjevně postrádá smysl (třeba proto, že se něco ví z dražby nebo předešlých akcí v partii), pak se markuje to v pořadí následující. Například pokud partner vynese do barevného závazku krále, pak předpokládá, že namarkujeme attitude. Pokud se ale na stole objeví AJ10, pak je zřejmé, že pokračování v této barvě nechceme a není potřeba to markovat a markujeme rovnou to další v pořadí, tedy počet.

Markování "attitude"

Ukázka rozdání, kdy je neocenitelný signál "attitude"

  ♠ KJ64
♥ A9
♦ 752
♣ KJT3
 
♠ 83
♥ QT72
♦ AQ86
♣ A64
  ♠ 2
♥ K8643
♦ JT3
♣ 9872
  ♠ AQT975
♥ J5
♦ K94
♣ Q5
 

Západ vynese do závazku 4♠ srdcovou dvojku, kterou hlavní hráč vezme esem na stole a ihned zahraje tref k dámě, kterou Západ bere. Klíčem ke správné obraně je marka "attitude" Východu v prvním zdvihu. Jestliže markoval pozitivně, Západ se ho pokusí dostat to zdvihu na srdcového krále, po kterém Východ podehraje kára a závazek skončí se dvěma pády.
Vyměňte ale Východu a Jihu červené krále, vše půjde v prvních zdvizích úplně stejně až na to, že Východ namarkuje v prvním zdvihu negativně. Západ bude vědět, že největší šancí obrany je stáhnout po esu trefovém nějaké kárové zdvihy, a zahraje tedy malé káro.
Bez tohoto signálu v prvním zdvihu by byl Západ odsouzen k tomu, že musí správné pokračování jednoduše uhodnout!

Další ukázka použití signálu "attitude"

  ♠ AT3
♥ 962
♦ KQ92
♣ K95
 
♠ 62
♥ KQT4
♦ 763
♣ T862
  ♠ J74
♥ J83
♦ AT84
♣ A73
  ♠ KQ985
♥ A75
♦ J5
♣ QJ4
 

Západ vynese do závazku 4♠ pochopitelně srdcového krále. Pokud ho ale Jih propustí a Východ nepomůže signálem "attitude", je Západ odsouzen opět k hádání. Pokračováním riskuje, že zadá zdvih, pokud hlavní hráč propustil s AJx. Nebude-li pokračovat, pak hrozí (jako v tomto rozdání), že hlavní hráč zahodí srdcový ztrátový zdvih na kára. My budeme na Východě připraveni a ukážeme partnerovi srdcovou trojkou, že chceme v srdcích pokračovat, a závazek skončí s jedním pádem.

A kdy je dobré markovat pozitivně, i když v barvě partnera nic zajímavého nemáme? Třeba v následující partii, kdy chceme povzbudit partnera, aby si stáhnul porážející zdvih, který by jinak mohl zmizet.

  ♠ AQ76
♥ QT76
♦ 73
♣ QT4
 
♠ T984
♥ 3
♦ JT5
♣ AK762
  ♠ J53
♥ KJ9
♦ Q962
♣ 983
  ♠ K2
♥ A8542
♦ AK84
♣ J5
 

Partner vynese ze Západu do závazku 4♥ trefové eso. Když Východ nepozorně přidá trefovou devítku jako negativní marku, pak se nikdo nebude divit Západu, že se pokusí podehrát piky a získat pro obranu zdvih na pikového krále dříve, než hlavní hráč vypracuje trefovou dámu stolu a pik na ni odhodí. Po změně na piky se ale stane to, že hlavní hráč ihned zahodí tref na piky, což by udělal i po jakémkoliv jiném pokračování, pokud obránci neodehrají své dva trefové zdvihy ihned. A přitom Východ při pohledu na stůl vidí, že má dva jisté trumfové zdvihy, a že lze odehráním druhého trefu (jestli projde) závazek porazit. Proto by měl markovat pozitivně trefovou trojkou. Západ si sice bude myslet, že má Východ dubl, zahraje tři kola trefů a asi se trochu podiví, co se děje, ale závazek bude poražen!

A kdy markovat negativně, i když ve vynesené barvě něco máme? Třeba když hrozí, že vypracujeme zdvih a třeba i odhoz pro hlavního hráče, jako v následující partii

  ♠ AQ5
♥ J7
♦ J762
♣ A932
 
♠ 64
♥ 9643
♦ AK94
♣ K84
  ♠ 83
♥ KQT5
♦ Q83
♣ QT75
  ♠ KJT972
♥ A82
♦ T5
♣ J6
 

Když partner vynese do 4♠ kárové eso, neměli byste na Východě mechanicky namarkovat pozitivně. S Jxxx na stole dost hrozí, že zahraje-li Západ ještě krále a třetí kolo kár (pro případ, že pozitivní marka byla s dublem), tak obrana právě vypracovala pro hlavního hráče kárového kluka na shoz. Alternativou je markovat v takové situaci pozitivně jen s dámou, aby partner ve druhém zdvihu mohl podnést krále, ale přijít o možnost získat rychlý snap, dokud ho máme, je příliš vysoká cena. Namarkujeme prostě s listem Východu negativně osmičkou, partner zahraje zřejmě trumf a partie spadne nějak "samospádem".

Taky nemarkujte pozitivně, když vlastně toužíte po tom, aby partner zahrál jinou barvu.

  ♠ KT5
♥ AKT4
♦ KJ4
♣ K63
 
♠ 974
♥ J3
♦ 9872
♣ QJT2
  ♠ 3
♥ 9872
♦ AQ65
♣ A984
  ♠ AQJ862
♥ Q65
♦ T3
♣ 75
 

Opět bráníte závazek 4♠ a partner tentokráte vynáší trefovou dámu. Hlavní hráč přidal ze stolu malou a osud partie je na vás. Opět mechanická pozitivní marka může snadno zadat partii. Východ v tomto rozdání nemá jasnou volbu a musí se rozhodnout, zda partii porazí tři trefové zdvihy a kárové eso (pak má markovat pozitivně) nebo dva trefové zdvihy a dva kárové (pak má markovat negativně, aby partner zahrál káro). Jelikož poražení závazku třemi trefovými zdvihy a esem károvým vyžaduje mnohem konkrétnější rozlohu (partner musí mít přesně QJT v trefech a Jih xxx) je největší šancí obrany druhá linie vyžadující okamžitou změnu na kára a Východ by měl proto markovat negativně devítkou trefovou v prvním zdvihu. Západ, kterému podržela trefová dáma, by měl snadno podle listu stolu rozpoznat, že partner potřebuje podehrát kára.

Markování počtu

Ať už se hraje barevný nebo beztrumfový závazek, markujeme počet nejčastěji v situacích, kdy hlavní hráč rozehrává libovolnou barvu. Co tím získáme? Pomáháme partnerovi (a on nám) dopočítat postupně kompletní rozlohu karet ve všech 4 listech. Ale zároveň mu můžeme pomoci i s tím, jak přidat do aktuálního zdvihu, typicky, zda je bezpečné/správné propustit/vzít zdvih.

Počet markujeme tzv. "klasicky", tedy malá-velká ukazuje lichý počet a velká-malá ukazuje sudý počet. Vždy markujeme aktuální počet karet. Lichý počet markujeme vždy nejnižší kartou, sudý počet markujeme vždy nejvyšší nehrající kartou s jedinou výjimkou: ze čtyř bezcenných karet markujeme počet nikoliv nejvyšší kartou, ale druhou nejvyšší kartou.

Markování počtu, když hlavní hráč rozehrává barvu

Typickým příkladem, kdy je marka počtu klíčová, jsou situace, kdy má stůl (někdy i hlavní hráč) dobrou barvu bez dozdvihu a je třeba vzít zdvih v jediném správném okamžiku.

  ♠ 83
♥ Q84
♦ KQJ92
♣ 985
 
♠ 72
♥ 973
♦ 8753
♣ QJT2
  ♠ A54
♥ KT62
♦ AT6
♣ 763
  ♠ KQJT96
♥ AJ5
♦ 4
♣ AK4
 

Západ vynesl do závazku 4♠ trefovou dámu, kterou hlavní hráč vzal a okamžitě zahrál károvou čtyřku. Klíčem ke správné obraně je vzít károvým esem ve správný okamžik. Pokud by měl hlavní hráč dvě kára, je na místě jedno kolo kár propustit a omezit jej na jediný kárový zdvih. Nikoliv v tomto rozdání. Západ přidá károvou sedmičku (z bezcenného 4-listu druhou nejvyšší), což nemůže být nejmenší ze třílistu a je to tedy buď vyšší z dubla (nepravděpodobné, hlavní hráč by jistě nezačal tím, že by před vytrumfováním rozehrával barvu, ve které mohou mít obránci snap), ale skoro jistě to je druhá nejvyšší ze 4-listu. Tedy hlavní hráč má singl káro a je třeba vzít hned první kárový zdvih!

Ale pozor, tím ještě není vyhráno. Až zahraje hlavní hráč později pikového krále, buďte jako Východ stále ve střehu a pro jistotu opět propusťte, aby se náhodou (jako v tomto rozdání) nestala osmička piková vstupem na stůl, což by umožnilo hlavnímu hráči odhodit srdce na kára. K propuštění piku již žádnou marku nepotřebujete a ve skutečnosti, jak později uvidíte, markujeme v trumfové barvě typicky něco jiného než počet.

Další typický přiklad, kdy je marka počtu klíčová, jsou situace, kdy nechcete hlavnímu hráči umožnit vytvořit vstup do některého z listů.

  ♠ J82
♥ QJ5
♦ 742
♣ Q972
 
♠ T953
♥ 73
♦ QJT8
♣ J83
  ♠ Q764
♥ K8
♦ K95
♣ AT54
  ♠ AK
♥ AT9642
♦ A63
♣ K6
 

Partner vynesl do závazku 4♥ károvou dámu, namarkovali jste pozitivně pětkou a hlavní hráč vzal esem. Do druhého zdvihu hraje hlavní hráč trefového krále, partner na Západě přidává trojku, ze stolu dvojka a řada je na vás.

Snadno prohlédnete (s pomocí partnerova signálu), že hlavní hráč má v trefech Kx (partner markoval 3-list, singla by totiž velmi pravděpodobně vynesl + hlavní hráč by takovou barvu asi nerozehrával jako první). Hlavní hráč se tedy pokouší vytvořit si vstup pro srdcový impas. Víte, že hlavní hráč má ještě jeden tref a trefový zdvih nemá kam zmizet, takže propustíte a závazek porazíte.

Někdy markujeme počet i v barvě, kterou vynesl partner!

Výše v textu jsme dohodli, že nese-li do zdvihu partner, pak markujeme attitude. Někdy je ale tato informace zřejmá z toho, co je na stole, nebo z toho, co se v prvním zdvihu stalo/nestalo. V takové situaci je zbytečně markovat něco, co už partner stejně ví nebo bude vědět na konci prvního zdvihu. V takových případech markujeme rovnou počet. Je těžké všechny takové situace vypsat konkrétně, takže se budeme muset spokojit s definicí "když je attitude jasná" a jistou úroveň sladění partnerů. Typicky půjde o situace, kdy partner nese figuru a zbylé dvě figury se objeví na stole. Případně v situaci, kdy se na stole objeví taková kombinace, ze které je zřejmé, že se výnos nepovedl. Partner například nese malou do beztrumfového závazku, na stole se objeví AT9, hlavní hráč požádá o devítku a my nemáme přes, pak markujeme počet!

Jedna praktická ukázka situace, kdy je zřejmé, že attitude nemá smysl markovat a markujeme tedy počet

  ♠ Q2
♥ 863
♦ Q8742
♣ J65
 
♠ 865
♥ K9
♦ T653
♣ 8743
  ♠ 3
♥ AQJ75
♦ KJ9
♣ KQT2
  ♠ AKJT974
♥ T42
♦ A
♣ A9
 

Zahájili jste na Východě 1♥, ale Jih skočil na 4♠ a tento závazek také sehrává. Partner vynesl srdcového krále a získali jsme první tři srdcové zdvihy. Pak hrajete trefového krále, kterého hlavní hráč bere a hraje sedm kol trumfů. Necháte si do dvoukartové koncovky trefovou dámu nebo druhého kárového krále? Klíčem je zahrání partnera ve čtvrtém zdvihu. Nesete krále, hlavní hráč bere esem a kluk je vidět na stole. Je zřejmé, že attitude je k ničemu, a oba to s partnerem víte. Partner tedy markoval počet a jeho sedmička trefová (z bezcenného 4-listu druhou nejvyšší) nemůže být nejmenší z pětilistu, takže hlavní hráč má jistě ještě jeden tref, a proto si jistě necháte trefovou dámu, že?

Další takovou situaci, kdy markujeme počet na partnerův výnos, dohodneme explicitně. Pokud partner vynesl krále do závazku na pátém a vyšším stupni (výnos od AK či KQ), pak markujeme počet! Cílem je, aby partner poznal, jestli máme k dispozici ještě jeden zdvih v této barvě či nikoliv.

Marka počtu, když barvu hrajeme podruhé

Počet markujeme také v situacích, kdy partner barvu vynesl, my jsme v prvním kole namarkovali attitude a nyní je barva hraná podruhé. V takové situaci markujeme aktuální počet.

  ♠ A7
♥ T72
♦ QJ95
♣ AKQ7
 
♠ 85
♥ AK5
♦ KT73
♣ J952
  ♠ 94
♥ Q943
♦ A842
♣ 864
  ♠ KQJT632
♥ J86
♦ 6
♣ T3
 

Jih zahájil blokem 3♠, který Sever zvýšil do hry. Nesete na Západě srdcové eso a partner markuje pozitivně trojkou, což jistě slibuje dámu. Vzhledem k pikovému bloku Jihu je partner docela velkým kandidátem na majitele kárového esa. Klíčem k partii tedy je poznat, zda stahujeme tři srdce a jedno káro nebo dvě srdce a dvě kára. Zároveň je jisté, že to musíme udělat hned, protože jinak něco zmizí na trefy stolu. Naštěstí máme dohodu, že markujeme "attitude následované počtem". Zahrajeme tedy srdcového krále a partner domarkuje v srdcích i počet, zde přidáním čtyřky z Q94. Poté bude jasné, že prochází ještě i třetí kolo srdcí (přidání 3-4 může být z původního Q43 nebo QX43, ale rozhodně ne z QXX43), a partner po zdvihu na srdcovou dámu zahraje jistě káro (vidí trefy na stole).

Vyplatí se dodržovat pravidla, kterou kartou markovat!

  ♠ Q954
♥ Q63
♦ AKQT
♣ K6
 
♠ K3
♥ AKT95
♦ 653
♣ 874
  ♠ 7
♥ 874
♦ 9742
♣ AJT53
  ♠ AJT862
♥ J2
♦ J8
♣ Q92
 

Sedíte na Východě. Jih zahájil 2♠, které Sever zvýšil na celou hru. Vynesete srdcové eso, se stolu malá, partner přidal čtyřku a hlavní hráč kluka. Co víte o srdcové barvě? Kluk hlavního hráče nemůže být singl! Jelikož je dáma na stole a attitude vzhledem k bloku Jihu je jasná, tak partner markuje počet. Ale markoval-li partner počet a měl-li být kluk singl, pak by by to znamenalo, že partner přidal čtyřku z 8742, ale na partnera je přeci spolehnutí, že by přidal z 8742 sedmičku (z bezcenného 4-listu druhou nejvyšší). Partner má tedy 874 nebo 42 a další srdcový zdvih tedy jistě projde.

Podle toho, co přidá partner ve druhém zdvihu pak poznáme, zda porážíme partii srdcovým snapem (to když partner přidá do krále dvojku) nebo se bude třeba spolehnout na trefové eso v listu partnera (to když přidá do krále osmičku nebo sedmičku). V tomto rozdání nepřidá partner ve druhém zdvihu dvojku a závazek bude poražen trefovým pokračováním, po kterém získá obrana dva srdcové zdvihy, trefové eso a pikového krále.

A důležitá rada na závěr

Nemarkujte počet v situacích, kdy to může pomoci jedině hlavnímu hráči!

Ano, tohle se snadno píše, ale mnohem hůře aplikuje, uznávám. Přesto bychom se o to měli všichni pokoušet. Je tu ale jedna situace, kdy to zvládne každý. Existuje nemálo dražebních sledů, kdy bude délka některé barvy v listu hlavního hráče jasná. V takové barvě počet nemarkujeme!

Markování přednosti barev

Zopakuji, že tuto marku používáme především při odhozu nebo při přidávání bezvýznamných karet v trumfové barvě. Zároveň ale markujeme přednost zbývajících barev i ve všech situacích, kdy jakákoliv jiná marka nemá smysl, to jsou například tyto situace

 • Když ve vynesené barvě nemáme již šanci vzít zdvih.
 • Když vše o vynesené barvě bude zřejmé nejpozději na konci prvního zdvihu - třeba, když partner vynesl barvu splintera hlavního hráče nebo když víme jistě, že hlavní hráč nepřizná.
 • Když partner nese evidentního nebo vysoce pravděpodobného singla (třeba když po vlastním bloku vynese do barevného závazku jinou než svou barvu a podobně).
 • Když hrajeme partnerovi do snapu (nebo do možného snapu).
 • Když podnášíme figuru nebo figury ve snaze dostat partnera do zdvihu, aby nám mohl dát snap - například když jsme blokovali, máme šikenu a podnášíme eso s nadějí, že partner vezme králem a dá nám snap. Pak ho rovnou nesenou kartou směrujeme, ve které barvě chceme snap.
 • Když jsme v prvním kole ukázali počet a přidáváme podruhé v téže barvě. Například z 852 hrajeme v prvním kole (když barvu rozehrává hlavní hráč) dvojku a v dalším kole osmičkou či pětkou ukazujeme přednost mezi zbylými barvami.

A teď pár ukázek

  ♠ J743
♥ KJ9
♦ 654
♣ 932
 
♠ T9
♥ AQ754
♦ K92
♣ KT5
  ♠ 6
♥ T832
♦ Q83
♣ AQ874
  ♠ AKQ852
♥ 6
♦ AJT7
♣ J6
 

Západ zahájil dražbu 1♥, Východ ukázal výzvu se 4+listým fitem a Jih skočil na 4♠. Západ vynesl opatrně trumf, který vzal hlavní hráč v ruce a zahrál malé srdce (správně neodehrál další trumf, aby nedal obráncům šanci markovat při odhozu). Západ bere zdvih srdcovým esem a protože o srdcové barvě je již vše prozrazeno, tak očekává marku přednosti mezi zbývajícími barvami. Po srdcové dvojce zahraje malý tref (uprostřed partie výnos malou kartou značí, že chce v této barvě pokračovat) a obrana získá dva trefové zdvihy dříve, než stačí hlavní hráč odhodit tref na srdcového krále.

Někdy je potřeba dát partnerovi šanci namarkovat přednost!

  ♠ KQT5
♥ KT93
♦ J82
♣ QT
 
♠ A843
♥ 84
♦ AQT6
♣ 984
  ♠ 962
♥ 5
♦ 975
♣ AJ7632
  ♠ J7
♥ AQJ762
♦ K43
♣ K5
 

Západ zvolil jako výnos do srdcové hry trumf. Zdvih vzala devítka stolu a hlavní hráč pokračoval se stolu pikovou pětkou. Východ namarkoval počet dvojkou, hlavní hráč dává kluka a je na Západu, aby zvolil správné zahrání. Je zřejmé, že hlavní hráč chce na piky něco rychle zahodit. Z pozice Západu to vypadá, že partii lze porazit buď třemi károvými zdvihy, pokud má Východ krále, nebo trefovým zdvihem a dvěma károvými, když má Východ trefové eso (pak podehraje kára). Jak má tedy Západ pokračovat?

Hlavně nesmí vzít vůbec první pik esem! Z marky Východu ví, že hlavní hráč má ještě jeden pik, takže by si měl počkat a dát partnerovi šanci namarkovat v dalším kole přednost mezi káry a trefy. Východ namarkuje ve druhém pikovém zdvihu šestkou přednost pro trefy. Tím ale práce nekončí. Západ už sice ví, že zahraje tref s nadějí, že má partner eso a změní na kára, ale ještě musí zahrát správný tref, aby Východ pochopil záměr Západu a v trefech nepokračoval. Západ tedy musí pokračovat trefovou devítkou!

Markování figurou

Jsou i situace a kombinace karet, kdy je nejčitelnější namarkovat figurou. Marka figurou obvykle ukazuje silný sled, konkrétně

 • Odhoz figury značí sled délky minimálně tři karty, ale často i delší, a odhazujeme tu nejvyšší kartu ze sledu.
 • Vynesl-li partner kartu, která může být od AK, pak přidání dámy slibuje buď singl dámu, nebo dámu i kluka a navrhuje partnerovi, že může případně svou kombinaci ve druhém zdvihu podnést, pokud by potřeboval něco podehrát. Přidání kluka v této situaci je obyčejná negativní marka, třeba od J32.
 • Nese-li partner vysokou malou a hlavní hráč bere esem na stole, pak přidání krále slibuje minimálně kombinaci KQJ.., zatímco dáma ukazuje QJ10.. a prozrazuje, že král je v listu hlavního hráče.

Závěrem

Vše výše uvedené jsou jen technické prostředky, jak efektivně bránit, ale k tomu stát se dobrým obráncem je třeba ještě mnohem více. Je třeba si neustále skládat obrázek celého rozdání, dopočítávat body a rozlohu hlavního hráče, konfrontovat vše s tím, co se zatím v partii stalo či nestalo, identifikovat plán hlavního hráče a hledat způsob, jak mu předejít.

S inspirací v knize "Defensive signaling at Bridge" sepsal Pavel Pěkný